Psychomotorický, psychický, psychologický vývoj – Jižní a Západní Čechy

Psychomotorický, psychický a psychologický vývoj jsou klíčové aspekty vývoje člověka. Tyto tři oblasti jsou úzce propojené a vzájemně ovlivňují celkový vývoj jedince.

1–10 firem z 28 nalezených Filtry

1Borská Jitka MUDr.

Masarykova 1493, Nové Město na Moravě
Otevřeno od 7:00
Bezdlužná

Tato ordinace byla založena roku 1993. V ordinaci poskytujeme zdravotní péči dětem od jejich narození až do věku 19 let. Diagnostikujeme, plánujeme, aktivně organizujeme a zajišťujeme odborné činnosti zaměřené na preventivní úkony, jako je očkování nebo monitorování psychosomatického vývoje dítěte.…

2TROJLÍSTEK-CENTRUM PRO DĚTI A RODINU Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace

5.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Vítězslava Nováka…, Kamenice nad Lipou Bezdlužná

Provoz dětského domova pro děti do 3 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP) poskytuje akutní a nedkladnou péči ohroženým dětem. Tato služba je poskytována nepřetržitě po dobu 24 hodin denně.

3Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615

Základní škola Bystřice n.P., je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je zpravidla po dvou třídách v ročníku. Prioritou školy je vzdělání a výchova žáků podle moderních poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže. Naším cílem je vychovat slušné a vzdělané občany…

4Blahová Pavla, Mgr. - LOGOPEDIE TÁBOR

9. května 678, Tábor
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Provozujeme logopedické služby. Po­sky­tu­jeme di­a­gnos­ti­ku a te­ra­pii dě­tem i do­spě­lým v ob­las­ti po­ruch ko­mu­ni­ka­ce Pé­če je kom­plex­ní, spo­lu­pra­cu­ji se spe­ci­a­lis­ty z obo­ru psy­cho­lo­gie, psy­chi­atrie, fo­ni­atrie, ORL, or­to­don­cie a neu­ro­lo­gie.

5Paventia o.s.

5.0
★★★★★
★★★★★
(5)
Latrán 55 , Český Krumlov
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Paventia z.s. je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Naše organizace podporuje rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhá znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního…

6Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov

Zdravotnictví - poradny, pedagogicko-psychologická poradna. Poradna poskytuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči klientům ve věku 3-19 let, jejich rodičům, pedagogům a všem ostatním, kteří se podílejí na vývoji, výchově a vzdělávání těchto dětí. Poradenské služby jsou poskytovány…

7Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace

4.0
★★★★★
★★★★★
(5)
Zítkova 1267/4, Karlovy Vary Bezdlužná

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, je poskytovatelem zdravotních služeb, jehož zřizovatelem je Karlovarský kraj. Jedná se o jediné zařízení tohoto druhu na území Karlovarského kraje. Celková kapacita zařízení je 50 lůžek.

8VOKÁČOVÁ ZUZANA Mgr.

Provozuji klinickou logopedii. Nabízím nápravy výslovnosti, vad řeči, hlasových poruch či poruch řeči po cévních mozkových příhodách. Zaměřujeme se na koktavost, brebtavost, nápravu sluchových vad a poruch, reedukaci hlasu a opožděný vývoj řeči.

9PsychArt, s.r.o.

PsychArt, s.r.o., se sídlem Březinova 4420/62a, 586 01, Jihlava, v okrese Jihlava a v kraji Kraj Vysočina, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 79310, Krajský soud v Brně. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2013. Pracuje u nás 1 - 5 zaměstnanců. Předmětem podnikání…

10Mgr. Jan Betlach

Mgr. Jan Betlach, se sídlem Plzenecká 921/73, 326 00, Plzeň-Východní Předměstí, v okrese Plzeň - město a v kraji Plzeňský kraj. Právní forma Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Založení v roce 2014. Předmětem podnikání je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3…


Firmy v dalších lokalitách


Psychomotorický, psychický, psychologický vývoj v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis

V následujícím textu se budeme zabývat těmito třemi oblastmi a jejich vývojem.

Psychomotorický vývoj

Psychomotorický vývoj se týká vývoje motorických schopností a koordinace pohybů. V průběhu vývoje se dítě učí ovládat své tělo a pohyby, což je důležité pro jeho celkový vývoj. V raném věku se dítě učí držet hlavu, sedět, plazit se, lézt a chodit. Postupně se učí složitějším pohybům, jako je běh, skákání a házení míče. v oblasti Jižní a Západní Čechy jsou k dispozici různé sportovní kluby, které nabízejí tréninky pro děti a mládež, aby se mohly rozvíjet v této oblasti.

Psychický vývoj

Psychický vývoj se týká vývoje mentálních schopností a procesů, jako je myšlení, paměť, pozornost a řešení problémů. V průběhu vývoje se dítě učí rozpoznávat a interpretovat svět kolem sebe, což je důležité pro jeho celkový vývoj. V raném věku se dítě učí rozpoznávat tvary, barvy a zvuky. Postupně se učí složitějším mentálním procesům, jako je řešení problémů a kritické myšlení. v oblasti Jižní a Západní Čechy jsou k dispozici mateřské školy a základní školy, které se zaměřují na rozvoj mentálních schopností dětí.

Psychologický vývoj

Psychologický vývoj se týká vývoje osobnosti a sociálních schopností. V průběhu vývoje se dítě učí rozpoznávat a regulovat své emoce, vyjadřovat se a komunikovat s ostatními lidmi. V raném věku se dítě učí rozpoznávat a vyjadřovat své emoce, což je důležité pro jeho celkový vývoj. Postupně se učí složitějším sociálním schopnostem, jako je spolupráce, empatie a respekt k ostatním. v oblasti Jižní a Západní Čechy jsou k dispozici různé organizace a kluby, které nabízejí aktivity pro děti a mládež, aby se mohly rozvíjet v této oblasti.

Závěr

Psychomotorický, psychický a psychologický vývoj jsou klíčové aspekty vývoje člověka. Tyto tři oblasti jsou úzce propojené a vzájemně ovlivňují celkový vývoj jedince. v oblasti Jižní a Západní Čechy jsou k dispozici různé organizace a kluby, které nabízejí aktivity pro děti a mládež, aby se mohly rozvíjet v těchto oblastech. Je důležité podporovat vývoj dětí v těchto oblastech, aby se mohly stát zdravými a šťastnými jedinci.