Energetika – Putim okres Písek

Energetika je odvětví průmyslu zabývající se získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Jedná se především o výrobu elektrické energie v elektrárnách a její distribuci. Přehled dodavatelů energie v lokalitě Putim.

1–10 firem z 79 nalezených Filtry

1Kunt Tomáš

3.1 km Ražice 115, Ražice Bezdlužná

Provádím instalatérské, plynařské a topenářské práce. Dále nabízíme strojní čištění kanalizací.

2Silent Energy, s.r.o.

Silent Energy, s.r.o., se sídlem Kestřany 147, 398 21, Kestřany, v okrese Písek a v kraji Jihočeský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 17582, Krajský soud v Českých Budějovicích. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2009. Předmětem podnikání je: výroba, obchod…

3Teplárna Písek, a.s.

5.0
★★★★★
★★★★★
(8)
3.7 km U Smrkovické…, Písek Bezdlužná

Teplárna Písek a.s., se specializuje na nákup, rozvod a prodej tepla, včetně poskytování služeb související s dodávkou, odběrem a používáním tepla. Mezi hlavní činnosti patří i výroba tepla a výroba a prodej elektřiny, včetně údržby, opravy a modernizaci teplárenského zařízení.

4Bausting s.r.o.

Bausting s.r.o., se sídlem Hradiště 31, 397 01, Písek-Hradiště, v okrese Písek a v kraji Jihočeský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 27362, Krajský soud v Českých Budějovicích. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2018. Předmětem podnikání je: Oceňování…

6Agip - Eni Česká republika, s.r.o. (pobočka Písek)140 poboček

4.3 km Hradišťská , Písek Bezdlužná

Provoz čerpací stanici. Prodej pohonných hmot Diesel, Natural 95, LPG a automobilového maziva.

7Shell Czech Republic a.s. (pobočka Písek)199 poboček

Nabízíme pohonné hmoty, oleje a maziva pro osobní i nákladní automobily, prodej průmyslových a leteckých paliv a maziv.

8SOLARTIS, spol. s r.o.1 pobočka

4.3 km Hradišťská 628/23, Písek
Otevřeno od 7:00

Zabýváme se projektováním a montáží topení, a vytápění, vodovodů kanalizací, vzduchotechniky, solární energie a plynu.

9KRALUPOL a.s. (pobočka Písek)118 poboček

4.1
★★★★★
★★★★★
(21)
4.3 km Hradišťská , Písek Bezdlužná

Provozujeme čerpací stanici LPG. Nabízíme využití myčky.

10Eni Česká republika, s.r.o. - Agip (pobočka Písek)140 poboček

4.3 km Hradišťská , Písek
Otevřeno od 5:30
Bezdlužná

Provoz čerpací stanice s nabídkou pohonných hmoty Diesel, Natural 95, LPG a automobilových maziv či motorových olejů, přípravků na okna a dalších. Poskytujeme služby ručního mytí aut, automyčky a možnost použití vysavačů. Dále nabídka občerstvení, kávy a nealkoholických nápojů.


Energetika – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Písek


Energetika v lokalitě Putim – detailní popis

Zdroje energie

Zdroje energie se rozdělují na neobnovitelné a obnovitelné. Neobnovitelný zdroj energie je takový zdroj, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu stovek let a jeho případné obnovení by trvalo několikanásobně déle. Jedná se tak o fosilní zdroje energie – uhlí, ropa a zemní plyn. Nevýhodou fosilních paliv je, že jejich spalování přispívá ke změně klimatu. Obnovitelný zdroj energie je takový zdroj, který se přirozeně obnovuje a díky tomu je nevyčerpatelný. Obnovitelná energie je nazývána také jako alternativní energie.

Neobnovitelné zdroje energie

Uhlí

Uhlí se získává z hlubinných dolů (černé uhlí) nebo povrchově (hnědé uhlí). Nejvíce se využívá pro výrobu tepla a elektřiny. Nejvíce uhlí vytěží Čína, USA a Indie. V České republice se černé uhlí těží na Ostravsku a Karvinsku. Hnědé uhlí se u nás těží v Sokolovské a Mostecké pánvi.

Ropa

Ropa je základní surovina petrochemického průmyslu. Využívá se jako palivo pro dopravu, pro výrobu plastů, léků nebo pesticidů. Ropné produkty se také mohou využívat k výrobě elektřiny. Ropa se společně vyskytuje se zemním plynem. Nejvíce ropy vytěží Rusko, Saudská Arábie, USA a Mexiko. V České republice se těží na jižní Moravě.

Zemní plyn

Zemní plyn se nachází samostatně nebo společně s ropou a nebo černým uhlím. Používá se jako palivo v automobilech, pro výrobu vodíku nebo při vytápění.

Rašelina

Rašelina vzniká na rašeliništích z částečně rozložených rostlin. Využívá se jako palivo, v zemědělství se přidává do půdy nebo jako podestýlka pro dobytek a v lázeňství je součástí koupelí pro léčbu onemocnění kloubů.

Jaderná energie

Jaderná energie patří k neobnovitelným zdrojům energie, protože zásoby uranové rudy jsou vyčerpatelné a spotřebované palivo se ve větší míře nevyužívá. Jaderná energie se získává pomocí štěpných jaderných reaktorů v jaderných elektrárnách. Využívá se na výrobu elektrické energie. V České republice jsou 2 jaderné elektrárny – Temelín a Dukovany.

Obnovitelné zdroje energie

Sluneční energie

Sluneční energie představuje většinu energie, která se nachází a využívá na Zemi. Mezi projevy sluneční energie na Zemi patří: energie fosilních paliv, energie větru, vodní energie, energie biomasy, teplo, nepřeměněné elektromagnetické záření Slunce a sluneční vítr.

Využití sluneční energie

  • Výroba elektrické energie v solárních elektrárnách pomocí fotovoltaických článků
  • V zemědělství – skleníky
  • Zpracování užitkové vody – ohřev, desalinace (odsolování), dezinfekce
  • Vytápění

V přírodě se sluneční energie přeměňuje nepřímo na potenciální energii vody (využívá se ve vodních elektrárnách, kinetickou energii vzdušných mas (vítr) a chemickou energii biomasy (včetně fosilních paliv).

Větrná energie

Síla větru je využívána už od pradávna, ale místo převodu na elektřinu se konala nějaká mechanická práce. Větrný mlýn mlel obilí nebo se větrnými stroji čerpala voda. Větrná energie se dá poměrně snadno přeměnit na žádanou elektřinu. V dnešní době se nejvíce využívá proudění větru k vytváření elektrické energie pomocí větrných elektráren. Každý stát má jiné podmínky pro získání větrné energie. Nejlépe jsou na tom státy, které mají větrné turbíny instalované na moři.

Vodní energie

Vodní energie se využívá už od starověku. Nejprve byla využívána k dopravě a později k pohonu strojů. Dá se velmi dobře a účinně přeměnit na žádanou elektřinu. V dnešní době se nejvíce využívá přeměny na elektrickou energii ve vodních elektrárnách. Používá se zejména jako záložní nebo doplňkový zdroj elektřiny. Dalšími druhy vodní energie jsou energie přílivu a odlivu, energie mořských vln nebo tepelná energie horkých pramenů (geotermální energie).

Energie biomasy

Biomasa je hmota organického původu, kterou tvoří těla všech organismů jako jsou rostliny, houby, sinice, bakterie nebo živočichové. Rostlinná biomasa má energetické využití pro teplo, elektřinu nebo pohon vozidel.

Energetický regulační úřad

ERÚ je ústřední orgán státní správy, do jehož kompetencí patří ochrana spotřebitele na energetickém trhu, regulace cen energií, podpora hospodářské soutěže, udělování licencí, dozor obchodníků a výrobců energií.

Zajímají vás novinky ze světa energetiky? Server Aktuálně.cz přináší veškeré aktuality o energetice.

Chcete se více dozvědět o energii? Vše, co chcete vědět o energii se dozvíte na webové stránce Energetika.cz.

Více informací o energetice v ČR naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci energetika.