Odpady – Plzeň - město

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Plzeň - město.

1–10 firem z 93 nalezených Filtry

1EZK SANACE STAVEB, s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Koterovská 290/9, Plzeň Bezdlužná Ověřená

Společnost zaměřená na sanace vlhkého zdiva, zateplování staveb, izolace proti vodě, dodatečná hydroizolace zdiva, podřezávání, chemické injektážní clony a kompletní doplňkové sanační práce. Kontakty a informace naleznete na našich internetových stránkách.

2Otto Christ Wash Systems s.r.o.

4.1
★★★★★
★★★★★
(1)
Koterovská 534/175 , Plzeň
Otevřeno od 6:00
Bezdlužná

Nabídka služeb v oblasti prodeje mycích linek a čistíren odpadních vod Christ včetně příslušenství - balíček komplexních služeb (záruční a pozáruční servis, chemii pro mycí linky a ČOV a doplňkový sortiment).

3Thurn Jiří - Akvagast

4.9
★★★★★
★★★★★
(29)
Bezručova 183/27, Plzeň-Vnitřní Město
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Prodáváme ponorná, kalová, teplovodní oběhová a jiná čerpadla různých značek. Dále nabízíme regulační a topenářskou techniku včetně příslušenství, vodoměry, bojlery i topná tělesa a domácí vodárny. Provádíme servis čerpadel pro domácnost, průmysl, zemědělství a stavebnictví.

4Hrdina s.r.o.1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Domažlická 35, Plzeň
Otevřeno od 7:00

Společnost provozuje výkupnu barevných kovů a železného šrotu, likviduje elektroniku či demoluje stavby aj.

5KOVOŠROT SUDA s.r.o. (pobočka Křimice)2 pobočky

4.2
★★★★★
★★★★★
(32)
Křimice 556, Křimice
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Společnost poskytuje služby v oblasti výkupu kovového a papírového odpadu.

6AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (pobočka Plzeň)28 poboček

Hankova 2759/14, Plzeň
Otevřeno od 8:00

Společnost poskytuje služby v oblasti svozu a odstraňování odpadů, zpracovávání druhotných surovin, sanace ekologických zátěží aj.

7Říha Radek - vnitrostátní autodoprava

Vnitrostátní autodoprava do 3,5 tuny - dovoz písku, odvoz odpadu nebo také stěhování.

8FAKOZ, s.r.o.

28. října 2026/72 , Plzeň
Otevřeno od 7:30
Bezdlužná

Společnost prodává plastové bazény, zastřešení, příslušenství, plastové jímky, lapoly a vodoměrné šachty. k dalším činnostem paří montáž plastových plotů a automatických bran. Společnost také nabízí domovní a balené čističky odpadních vod, lapače tuků a ropných látek.

9AVE sběrné suroviny a.s. (pobočka Plzeň)3 pobočky

Cvokařská 164/3 , Plzeň
Otevřeno od 6:30
Bezdlužná

AVE sběrné suroviny a.s. se zabývají výkupem železného šrotu a barevných kovů, skla, plastu či papíru. Suroviny skartuje a recykluje.

10KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.

1.3
★★★★★
★★★★★
(6)
Sedlec 195 , Starý Plzenec Bezdlužná

Společnost nabízí chemické a mikrobiologické rozbory pitné, teplé, surové a povrchové vody, vody ke koupání, odpadní vody, destilované vody i sedimentů a půd. Dále také odběry vzorků vody či rozbory stavební vody i kalů a nabízí přípravu dezinfekčního roztoku.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Plzeň - město


Odpady v lokalitě Plzeň - město – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace