Poradenství – Český Krumlov

Poradenství je odborná a profesionální činnost zaměřená na pomoc lidem při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení vlastního problému. Přehled poraden v lokalitě Český Krumlov.

1–10 firem z 182 nalezených Filtry

1Růžička Radovan, Ing.

Nabízíme auditorské služby a vedení účetnictví.

2PhDr. ŠÍRKOVÁ ZDEŇKA

Provozujeme ordinaci klinické psychologie pro děti i dospělé.

3Makovcová Romana

Linecká 345, Kaplice Bezdlužná

Nabízíme služby vedení účetnictví, zpracování mezd a daní, daňové poradenství.

4Kára Jan, JUDr.

Dlouhá 154, Kaplice Bezdlužná

Poskytujeme právní služby v oblasti občanského, rodinného, dědického, obchodního a trestního práva, nabízíme zastupování před soudy.

5I-KONTAKT-KAPLICE s.r.o.

Horská 18, Kaplice Bezdlužná

Nabízíme zastupování v celním řízení, celní poradenství a vypracování měsíčních výkazů Intrastat.

6BOARS, s.r.o. - Budějovická obchodní a realitní společnost - Realitní…1 pobočka

Kostelní 126, Kaplice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Nabízíme realitní služby s finančním a právním poradenstvím.

7Brech Petr

Urbinská 148, Český Krumlov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Realitní kancelář, odhady nemovitostí a poskytování hypoték.

8DHW s.r.o.1 pobočka

1.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Kostelní 165, Český Krumlov Bezdlužná

Ekologické poradenství.

9Zeman Radim

Kafkova 527/10, Křemže
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Trénování v oblasti prodeje, koučování, stres management.

10Mgr. LUCIE LUHANOVÁ, advokát

4.9
★★★★★
★★★★★
(1)
Chvalšinská 236, Český Krumlov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Advokátní kancelář - právo občanské, trestní, rodinné, pracovní. Našim klientům poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva. Při výkonu této činnosti je advokát kromě zákona vázán též stavovskými předpisy vydávanými orgány České advokátní komory, které upravují především striktní povinnost…


Poradenství – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Český Krumlov


Poradenství v lokalitě Český Krumlov – detailní popis

Občanská poradna

Služba je určena všem občanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Cílovou skupinou občanských poraden jsou: rodiny s dětmi, osamělí rodiče, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby v krizi, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici existenčního minima, osoby se zdravotním postižením, senioři, národnostní menšiny, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti nebo oběti domácího násilí. Občanské poradny poskytují klientům informace, rady a pomoc. Mezi zásady občanských poraden patří: bezplatnost, nezávislost, nestrannost a diskrétnost

Oblasti poradenství

 • Sociální dávky – dávky hmotné nouze a státní sociální podpory
 • Sociální služby – sociální poradenství, služby sociální péče a prevence
 • Sociální pojištění – důchodové pojištění, nemocenské pojištění
 • Problematika zadlužování občanů – rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníků 
 • Bydlení – bydlení na základě nájemní smlouvy, sociální bydlení
 • Veřejná správa – sociálně právní ochrana dětí, ochrana osobních údajů
 • Ochrana spotřebitele – smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele
 • Ochrana základních práv a svobod – Listina základních práv a svobod
 • Občanskoprávní vztahy – podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, dědické právo
 • Občanské soudní řízení – exekuční řízení, insolvenční řízení, opravné prostředky
 • Rodina a mezilidské vztahy – vznik nebo zánik manželství, rodičovská zodpovědnost, osvojení, pěstounství, vyživovací povinnost
 • Pracovně-právní vztahy – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • Zdravotní pojištění a zdravotnictví – práva a povinnosti pacientů
 • Trestní právo – trestní právo hmotné, trestní řízení, specifika trestnosti mladistvých
 • Daně a poplatky – daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, správní poplatky
 • Školství a vzdělávání
 • Právní systém ČR 
 • Právní systém EU

Asociace občanských poraden

Finanční poradenství

Finanční poradci poskytují odborné poradenské služby v oblasti financí fyzickým i právnickým osobám. Poradci poskytují klientům odborné a profesionální doporučení, jak nejlépe nakládat se svými financemi, jak hospodařit s finančními prostředky nebo jak investovat své finanční prostředky.

Služby finančních poradců

 • Bankovní produkty – bankovní účty, spořící účty
 • Financování bydlení – stavební spoření, hypoteční úvěr
 • Půjčky a úvěry – konsolidace
 • Investování – investiční produkty
 • Životní pojištění – typy životního pojištění
 • Neživotní pojištění – typy neživotního pojištění
 • Zajištění na penzi – penzijní spoření

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství nabízí poradenské služby zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání (vzdělávání dospělých, celoživotní učení), na návrat do pracovního procesu nebo na změnu původní kvalifikace a původního povolání.

Kariérní poradenství 

Rodinné poradenství

Poradny pro rodinu poskytují odborné sociální poradenství klientům, kteří mají problémy v osobních, partnerských, rodinných nebo mezilidských vztazích. Těmto klientům poskytují také psychologickou, psychoterapeutickou a psychosociální pomoc. Poradny pro rodinu poskytují své služby i v oblasti náhradní rodinné péče.

Nabídka služeb poraden pro rodinu

 • Partnerské, předmanželské a manželské poradenství
 • Rodinné poradenství  
 • Rodinná terapie
 • Rozvodové a porozvodové poradenství
 • Individuální poradenství a psychoterapie
 • Psychologická pomoc v krizových životních situacích
 • Poradenství v oboru závislosti
 • Sociální poradenství a sociálně-právní poradenství

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

Potřebujete pomoc právníka, ale nemáte na něj peníze? Podívejte se v kterých případech vám ho zaplatí stát.