Projekty vodohospodářských staveb – Tábor

Projektování vodohospodářských staveb zahrnuje projekci vodovodů a kanalizací a s nimi souvisejících vodohospodářských staveb. Přehled firem zabývajících se projektováním vodohospodářských staveb v lokalitě Tábor.

1–5 firem z 5 nalezených Filtry

1Sedláček František, Ing.

Nabízíme projektové činnosti. Provádíme vodohospodářské stavby a malé vodní elektrárny.

2Ing. Věra Slunečková

Radkov 56, Radkov Bezdlužná

Projektové a inženýrské práce zaměřené na vodohospodářské stavby, pozemní stavby a technické zařízení budov.

3Ing. Josef Staněk

Družstevní 247, Tábor
Otevřeno od 8:00

Projektování a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářství. Dále také pozemkové úpravy a technický dozor na stavbách. Překladatelská a tlumočnická činnost z a do němčiny.

4ISATS Ing. Prašnička s.r.o., spol. s r.o. (pobočka Tábor)1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
U Cihelny 2128 , Tábor
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Elektroinstalace, regulace energetiky, vodohospodářství a pro průmyslové účely. Měříme teplo a instalujeme rozvadeče elektrické energie. Nonstop provoz.

5KAVAS W s.r.o.

4.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Slapy 106 , Slapy Bezdlužná

Projekty inženýrských a vodohospodářských staveb a také jejich demolice.


Projekty vodohospodářských staveb – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Tábor


Projekty vodohospodářských staveb v lokalitě Tábor – detailní popis

Společnosti, které se zabývají projektováním vodohospodářských staveb, poskytují své služby nejen městům a obcím, ale i soukromým investorům. Kromě projektování vodohospodářských staveb se zabývají i inženýrskou činností. Zajišťují územní a stavební řízení, výběrové řízení na dodavatele stavby, autorský dozor, technický dozor, kolaudaci stavby a další. Poskytují též odborné poradenství. 

Projektová dokumentace vodohospodářských staveb

 • Vodojemů
 • Úpraven vod
 • Vodovodních přivaděčů 
 • Rozvodných sítí
 • Čerpacích stanic
 • Čistíren odpadních vod
 • Kanalizačních sběračů
 • Stokových sítí
 • Studní

Stupně projektové dokumentace

Každý projekt vodohospodářských staveb je vypracován v několika po sobě jdoucích stupních, které se od sebe liší svým rozsahem i obsahem.

 • Studie stavby neboli architektonická studie – slouží k definování základního dispozičního řešení stavby.
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení – slouží jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu a dalších orgánů.
 • Dokumentace pro stavební povolení – slouží k vydání stavebního povolení. Součástí této dokumentace je konstrukční řešení stavby, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby atd.
 • Dokumentace pro provedení stavby –  je detailněji zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Její součástí je technické řešení stavby. Využívá se jako podklad pro stavební dozor.
 • Dokumentace skutečného provedení – zpracovává se až po dokončení stavby, jelikož obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby. Předkládá se ke kolaudaci. 
 • Dokumentace bouracích prací – zabývá se bezpečností práce při bouracích pracích a ekologickou likvidací odpadu.