Inspekční orgány - České Budějovice

1 - 5 firem z 5 nalezených

Technická inspekce České republiky (pobočka České Budějovice)

České Budějovice, Rudolfovská tř. 64/34 kontakt +420 386 350 511, (7 poboček)

Technická inspekce České republiky - Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických zařízení.

web www.ticr.eu

Česká obchodní inspekce (pobočka České Budějovice 7)

České Budějovice 7, Mánesova 1803/3a kontakt +420 387 722 338, (7 poboček)

Provádíme kontroly a dozor nad výrobky a zboží na vnitřním trhu. Dále kontrolujeme poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

web www.coi.cz

Česká plemenářská inspekce (pobočka České Budějovice 3)

České Budějovice 3, Severní 2303/9 kontakt +420 777 795 078, (11 poboček)

Zabýváme se kontrolou dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění a plemenitbě. Dále se zabýváme evidencí hospodářských zvířat.

web www.eagri.cz/public/web/cpi/portal

Generální inspekce bezpečnostních sborů (pobočka České Budějovice 7)

České Budějovice 7, Mánesova 1803/3a kontakt +420 974 839 734, (10 poboček)

Zabýváme se vyhledáváním, odhalováním a vyšetřováním skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, možným pachatelem by mohl být příslušník Policie České. Navrhujeme doporučení.

web www.gibs.cz

Česká školní inspekce (pobočka České Budějovice 6)

České Budějovice 6, Dukelská 455/23 kontakt +420 386 111 111, (21 poboček)

Provádíme kontroly v předškolních organizacích a školách.

web www.csicr.cz