Katastrální úřady – Jižní a Západní Čechy

Katastrální úřad je správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí. Působnost katastrálních úřadů je stanovena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Přehled katastrálních úřadů v lokalitě Jižní a Západní Čechy.

1–10 firem z 21 nalezených Filtry

1JUDr. Jaroslava Sabrina Häni Trojanová

5.0
★★★★★
★★★★★
(10)
Farní 71/4, Jihlava
Otevřeno od 7:30
Bezdlužná Ověřená

Naše notářské služby mohou využívat občané, fyzické osoby, podnikatelé, právnické osoby, státní orgány, organizace, obce, nestátní příspěvkové organizace, církve, nadace a fondy na území celé České republiky a to i v jazyce německém. Nabízíme notářskou a další činnost, jako je např. ověřování…

2OBEC BOROVNÁ

Borovná 30, Telč
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obec Borovná (německy Borowna) se nachází v okrese Jihlava v kraji Vysočina. Ke dni 2. 10. 2006 zde žilo 87 obyvatel. Leží v průměrné výšce 552 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 519 ha, z toho orná půda zabírá pouze 27 procent. Asi jedna třetina katastru obce je porostlá lesem.…

3OBEC Ždírec

Ždírec 25, Polná
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obec se nachází v rovném pásu Hornosázavské pahorkatiny na silnici II. třídy č. 352 z Polné do Jihlavy, 10 km severovýchodně od krajského města Jihlavy (kraj Vysočina) a 5 km jižně od Polné, ve výšce 518 m n. m. Nejvyšším místem je okraj lesa ve směru k Rytířsku – „V Listlu“ (540 m n.m.).…

4Obec Sázava

Sázava 159, Velká Losenice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Sázava je obec v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, rozkládající se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy. Severně od zastavěného území obce prochází od roku 1953 ve své přeložené poloze železniční trať Havlíčkův Brod - Brno, na které je zřízena železniční stanice Sázava u…

5GEODING, spol. s. r.o.

Jungmannova 1, Třebíč
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Jsme zeměměřičská firma poskytující komplexní zeměměřičské a geodetické služby. Především se věnujeme např. zaměření pozemku, vytyčení hranic pozemku, inženýrské geodézii. Společnost využívá geografický informační systém. Zajišťujeme práce v oblasti katastru nemovitostí. Geodezií se…

6Obecní úřad Kváskovice

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

7Obec Halámky

Halámky 63 , Suchdol nad Lužnicí
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Obec Halámky byla podle dostupných informací založena asi v roce 1730. Obec Halámky patří do oblasti zvané Vitorazsko. Katastrální výměra je 690 ha, z toho lesní půda 477 ha, zemědělská půda 158 ha a ostatní půda 55 ha. Obecní úřad informuje svoje občany o aktualitách a dění v obci…

8Město Suchdol nad Lužnicí1 pobočka

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Náměstí T. G.…, Suchdol nad Lužnicí
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362. Většina území města náležela vždy k Čechám, ale katastrální území Tušť bylo k někdejšímu Československu připojeno až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska, a v rámci Čech začleněno do soudního okresu Třeboň stejnojmenného…

9Obecní úřad Hlupín

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

10GEOTERA s.r.o.

Naše společnost se zabývá,doplnění podrobného polohového bodového pole, zaměření skutečného stavu krajiny, geodetická dokumentace obvodu pozemkové úpravy, zavedení pozemkových úprav ve formě mapy DKM do katastru nemovitostí,vytyčení hranic pozemků, poradenství, zřízení věcného břemene, rozdělení…


Katastrální úřady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Katastrální úřady v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis

Činnost katastrálních úřadů 

  • Vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky.
  • Vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového.
  • Projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona.
  • Schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví.
  • Schvalují změny hranic katastrálních území.
  • Vykonávají správu základních státních mapových děl stanovených Úřadem.
  • Plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

Katastrální úřady