Nadace a nadační fondy - Kraj Vysočina

1 - 10 firem z 34 nalezených

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

Písek, třída Národní svobody 420 kontakt +420 382 201 410

Střední zdravotnická škola. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka a praktické sestry. Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na našich internetových stránkách školy.

web www.szs-pi.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 1, Horní 1679/22 kontakt +420 566 626 040, (135 poboček)

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

web www.zdar.charita.cz

NADACE SENIO

Tábor, Dlouhá 325 kontakt +420 381 210 441

Podporujeme zachování kvality života seniorů. Poskytujeme nadační příspěvky.

web www.senio.cz

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.

České Budějovice 6, Nádražní 105/47 kontakt +420 387 438 703

Poradna v Českých Budějovicích vznikla v roce 1970 jako druhá v České republice a od počátku měla charakter Krajské poradny. V průběhu let svoji činnost rozšiřovala. V polovině let 80. byla dobudována síť manželských a předmanželských poraden jako jedna z forem státem garantovaných služeb.

web www.rodinnaporadnacb.cz

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Plzeň, Severní Předměstí, alej Svobody 923/80 kontakt +420 377 521 753

Naše organizace je nestátní a podporuje zdravotnické programy ke zkvalitnění života nemocných s těžkými poruchami krvetvorby.

web www.kostnidren.cz

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.

Plzeň, Jižní Předměstí, Tomanova 2645/5 kontakt +420 377 420 481

Naše centrum nabízí sociální služby s cílem podpořit samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postiženým.

web www.tc-plzen.cz

Portus Prachatice, o.p.s.- Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem

Prachatice, Velké náměstí 14 kontakt +420 736 213 002, (5 poboček)

Nabídka služeb krizového centra.

web www.portusprachatice.cz

Nadační fond Karla Kryla

Zbiroh, Švabínská 3 kontakt

Nadační fond chce postavit důstojný pomník v podobě anděla Karlu Krylovi, který celý svůj život věnoval boji za spravedlnost, svobodu a demokracii. Karel Kryl pomáhal handicapovaným lidem a náš fond v této pomoci postiženým pokračuje.

web www.nfkk.cz

KP projekt s.r.o.

České Budějovice, Riegrova 1756 kontakt +420 724 771 027

Nabízíme poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Zpracováváme projekty financované z veřejných zdrojů, především ze strukturálních fondů EU. Provádíme přípravu a realizaci veřejných zakázek, analytické a koncepční práce, integrované plány rozvoje měst či terénní a dotazníková šetření.

web www.kpprojekt.cz

Komunitní nadace Blanicko - Otavská

Protivín, Mírová 337/20 kontakt +420 382 272 978, (2 pobočky)

Zaměřujeme se na rozvoj komunitního života v Blanicko – Otavském regionu. Hledáme, iniciujeme a podporujeme regionální projekty.

web www.konabo.cz
« předchozí 1 2 3 4 další »