Policie - Písek

1 - 8 firem z 8 nalezených

Město Milevsko

Milevsko, nám. E. Beneše 420/12 kontakt +420 382 504 111

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město. Nabízí služby městské policie. Kontakty a úřední hodiny naleznete na stránkách úřadu.

web www.milevsko-mesto.cz

Město Písek- městská policie

Písek, Komenského 85/12 kontakt +420 382 213 225, (3 pobočky)

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,…

web www.mesto-pisek.cz

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje- Obvodní oddělení Čimelice

Čimelice, Čimelice 311 kontakt +420 974 235 720, (32 poboček)

Ochrana veřejného pořádku. Příjem oznámení od veřejnosti. Šetření přestupků a trestných činů v místě působnosti.

web www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-jck.aspx

Městská policie Protivín

Protivín, Mírová 337/20 kontakt +420 382 252 067, (3 pobočky)

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhaluje přestupky.

web www.muprotivin.cz

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje- Obvodní oddělení Zvíkovské Podhradí

Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí 30 kontakt +420 974 235 750, (32 poboček)

Ochrana veřejného pořádku. Příjem oznámení od veřejnosti. Šetření přestupků a trestných činů v místě působnosti.

web www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-jck.aspx

Obecní policie Kovářov

Kovářov, Kovářov 63 kontakt +420 603 514 076, (2 pobočky)

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

web www.kovarov.cz

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje- Služba kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Písek

Písek, Na Výstavišti 377/1 kontakt +420 974 235 319, (32 poboček)

Úřad metodicky řídí, koordinuje a ovlivňuje činnost útvarů služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

web www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-jck.aspx

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje- Obvodní oddělení Protivín

Protivín, Mírová 166/37 kontakt +420 974 235 740, (32 poboček)

Útvar zajišťuje ochranu veřejného pořádku, přijímá oznámení od veřejnosti a provádí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaným v místě jejich působnosti.

web www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-jck.aspx