Soudy – Jižní a Západní Čechy

Soudy vykonávají soudní moc (justice), která spolu s mocí výkonnou (exekutiva) a mocí zákonodárnou (legislativa) patří mezi státní moci. Soudní moc je nezávislá, není ze své činnosti odpovědna žádné jiné moci. Přehled soudů v lokalitě Jižní a Západní Čechy

1–10 firem z 887 nalezených Filtry

1DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Naše společnost vznikla v roce 1998 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 12926. Specializujeme se na projekci v oboru kolejových a nekolejových staveb (dopravní stavby). Dále nabízíme projekční činnost v oboru vodohospodářských a pozemních…

2JUDr. Tichý Petr - Advokátní kancelář

Nabídka právního poradenství. Občanské, rodinné, trestní, insolvenční právo. Poskytuji právní pomoc a poradenství v oblasti generální praxe a obchodního práva. Pomohu s podáváním žalob a stížností soudům a správním orgánům a vypracováním či posouzením smluv. Zastupuji při soudních řízeních v…

3Okresní soud v Českých Budějovicích1 pobočka

Lidická tř. 98/20, České Budějovice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provádíme soudní jednání a soudní řízení. A to v prvním stupni ve věcech trestních, exekučních, občanskoprávních, dědických a věcech opatrovnictví.

4Tichý Bedřich, JUDr.

Advokátní kancelář se sídlem v Prachaticích. Nabízíme advokátní a právnické služby na vysoké úrovni.

5JUDr. Pavla Martínková, advokát2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
1. máje 144, Vimperk Bezdlužná

Advokát je právník, který se zabývá poskytováním právních služeb jiným osobám, a to zpravidla za úplatu. Tím se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin či zpracovávání právních rozborů.

6Okresní soud v Písku

Velké náměstí 121/17, Písek
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Jednání v občanskoprávních, trestních a opatrovnických věcí.

8Karel Hůzl, advokátní kancelář

Velké náměstí 143, Strakonice
Otevřeno do 16:00
Bezdlužná

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ HŮZL & HŮZL nabízí komplexní právní služby: rodinné právo, trestní právo, občanské právo, správní právo, obchodní právo, zastupování před soudy a úřady, sepisování smluv a dohod.

9Mgr. Predrag Kohoutek - soudní exekutor

4.8
★★★★★
★★★★★
(2)
Čechova 298, Bechyně
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Nabídka služeb soudního exekutora - exekuce, exekutorské zápisy, úschova peněz, listin a jiných movitých věcí. k dalším činnostem patří právní poradenství a dobrovolné dražby movitých, nemovitých věcí.

10Město Suchdol nad Lužnicí1 pobočka

4.1
★★★★★
★★★★★
(2)
Náměstí T. G.…, Suchdol nad Lužnicí
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362. Většina území města náležela vždy k Čechám, ale katastrální území Tušť bylo k někdejšímu Československu připojeno až 31. července 1920 jako součást tzv. Západního Vitorazska, a v rámci Čech začleněno do soudního okresu Třeboň stejnojmenného…


Soudy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Soudy v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis

Soustava českých soudů

  1. Nejvyšší soudy – Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud
  2. Vrchní soudy
  3. Krajské soudy
  4. Okresní soudy

Okresní soudy, Krajské soudy, Vrchní soudy a Nejvyšší soudy jsou součástí soustavy obecných soudů. Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají sídlo v Brně. Vrchní soudy mají sídlo v Praze a v Olomouci. 

Soudy rozhodují ve dvou základních oblastech – v civilním neboli občanskoprávním soudnictví a v trestním soudnictví. V civilním soudnictví, jehož součástí je i soudnictví rodinné, dědické nebo obchodní, poskytují ochranu soukromým právům. V trestním soudnictví rozhodují o vině a trestu za spáchané trestné činy. 

V civilním a trestním soudnictví platí zásada dvojinstančnosti řízení. Zásada dvojinstančnosti znamená, že pokud soud první instance, kterým je okresní soud, vydá rozhodnutí a proti tomuto rozhodnutí je podáno odvolání, projednává ho a rozhoduje o něm soud druhé instance. V případech stanovených zákonem, např. u závažných trestných činů, je soudem první instance krajský soud a vrchní soud je pak soudem druhé instance. Po vydání rozhodnutí soudu druhé instance již nelze podat řádný opravný prostředek. 

Nejvyšší soud se zabývá řízením o mimořádných opravných prostředcích. Vrcholným soudním orgánem ve správním soudnictví je Nejvyšší správní soud, který zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování.

Ústavní soud

Ústavní soud je soudní orgán ochrany ústavnosti, který není součástí soustavy obecných soudů. Postavení a kompetence Ústavního soudu jsou zakotveny přímo v Ústavě České republiky. Sídlo Ústavního soudu je v Brně. Úkolem Ústavního soudu je chránit ústavnost, základní práva a svobody vycházející z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů.