Soudy – Karlovarský kraj

Soudy vykonávají soudní moc (justice), která spolu s mocí výkonnou (exekutiva) a mocí zákonodárnou (legislativa) patří mezi státní moci. Soudní moc je nezávislá, není ze své činnosti odpovědna žádné jiné moci. Přehled soudů v lokalitě Karlovarský kraj

1–10 firem z 80 nalezených Filtry

1Hrubý Ladislav, Mgr., advokát1 pobočka

Májová 608/23, Cheb Bezdlužná

Provozujeme advokátní kancelář. Zabýváme se občanským, obchodním, korporačním, pracovním, rodinným a trestním právem, rozvody a společným jmění manželů. Dále se specializujeme na insolvenční právo, zejména na poskytování konzultací a právní pomoc dlužníkům.

2MAS 21, o.p.s.

K Nemocnici 2381/2, Cheb
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

MAS 21, o.p.s., se sídlem K Nemocnici 2381/2, 350 02, Cheb, v okrese Cheb a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 96, Krajský soud v Plzni. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2006. Pracuje u nás 10 - 19 zaměstnanců. Předmětem podnikání je: …

3MONTRAVEL s.r.o.2 pobočky

MONTRAVEL s.r.o., se sídlem Stará Louka 346/26, 360 01, Karlovy Vary, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 28369, Krajský soud v Plzni. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2013. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. …

4Centrum Valika

Centrum Valika, se sídlem Nádražní 61/8, 360 17, Karlovy Vary-Stará Role, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 6660, Krajský soud v Plzni. Právní forma Spolek. Založení v roce 2013. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. Více informací naleznete na…

5Nadace Chebský les

Nadace Chebský les, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02, Cheb, v okrese Cheb a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. N 193, Krajský soud v Plzni. Právní forma Nadace. Založení v roce 2013. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj…

6IRENNER, o.p.s.

IRENNER, o.p.s., se sídlem Vítkovská 2103, 356 01, Sokolov, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 288, Krajský soud v Plzni. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2013. Předmětem podnikání je: pomoc podpůrného či asistovaného…

7První Krušnohorská o.p.s.

První Krušnohorská o.p.s., se sídlem Dr. Davida Bechera 1009/18, 360 01, Karlovy Vary, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 300, Krajský soud v Plzni. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2013. Pracuje u nás 1 - 5…

8Hotovostonline.cz s.r.o.

Hotovostonline.cz s.r.o., se sídlem Sokolovská 272/46, 360 05, Karlovy Vary-Rybáře, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 29557, Krajský soud v Plzni. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2014. Předmětem podnikání je:…

9Nadační fond Ještěřice

Nadační fond Ještěřice, se sídlem Čs. armády 921/77, 358 01, Kraslice, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. N 220, Krajský soud v Plzni. Právní forma Nadační fond. Založení v roce 2014. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj:…

10Nadace Delfíni

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Horní Žďár 53, Ostrov Bezdlužná

Nadace Delfíni, se sídlem Horní Žďár 53, 363 01, Ostrov, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. N 248, Krajský soud v Plzni. Právní forma Nadace. Založení v roce 2015. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z dat…


Soudy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Soudy v lokalitě Karlovarský kraj – detailní popis

Soustava českých soudů

  1. Nejvyšší soudy – Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud
  2. Vrchní soudy
  3. Krajské soudy
  4. Okresní soudy

Okresní soudy, Krajské soudy, Vrchní soudy a Nejvyšší soudy jsou součástí soustavy obecných soudů. Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud mají sídlo v Brně. Vrchní soudy mají sídlo v Praze a v Olomouci. 

Soudy rozhodují ve dvou základních oblastech – v civilním neboli občanskoprávním soudnictví a v trestním soudnictví. V civilním soudnictví, jehož součástí je i soudnictví rodinné, dědické nebo obchodní, poskytují ochranu soukromým právům. V trestním soudnictví rozhodují o vině a trestu za spáchané trestné činy. 

V civilním a trestním soudnictví platí zásada dvojinstančnosti řízení. Zásada dvojinstančnosti znamená, že pokud soud první instance, kterým je okresní soud, vydá rozhodnutí a proti tomuto rozhodnutí je podáno odvolání, projednává ho a rozhoduje o něm soud druhé instance. V případech stanovených zákonem, např. u závažných trestných činů, je soudem první instance krajský soud a vrchní soud je pak soudem druhé instance. Po vydání rozhodnutí soudu druhé instance již nelze podat řádný opravný prostředek. 

Nejvyšší soud se zabývá řízením o mimořádných opravných prostředcích. Vrcholným soudním orgánem ve správním soudnictví je Nejvyšší správní soud, který zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování.

Ústavní soud

Ústavní soud je soudní orgán ochrany ústavnosti, který není součástí soustavy obecných soudů. Postavení a kompetence Ústavního soudu jsou zakotveny přímo v Ústavě České republiky. Sídlo Ústavního soudu je v Brně. Úkolem Ústavního soudu je chránit ústavnost, základní práva a svobody vycházející z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů.