Archivy - České Budějovice

1 - 5 firem z 5 nalezených

ZÁSOBY s.r.o.

České Budějovice, Husova tř. 624/43 kontakt +420 385 349 845, (2 pobočky)

Komerční spisovna, archiv, ukládání dat a písemností. Archivace, skartace, správa, zakládání, evidence, likvidace dokumentů, účetních dokladů, účetnictví. Dále firma poskytuje outsourcing či poradenství při zřizování a vedení podnikových archivů, spisoven.

web www.spisovna.cz, www.spisovna.cz/ubytovani

ZÁSOBY s.r.o. (pobočka České Budějovice)

České Budějovice 5, Tyršova 2216 kontakt +420 387 413 812, (2 pobočky)

Komerční spisovna a archiv, ukládání dat a písemností, archivace, skartace, správa, zakládání, evidence, likvidace dokladů a účetních dokumentů, účetnictví, outsourcing či poradenství při zřizování a vedení podnikových archivů, spisoven.

web www.spisovna.cz

Kyptová Monika

České Budějovice, Plachého 261 kontakt +420 724 153 282

Kompletní vedení účetnictví, včetně zpracování mzdové agendy, tvorby účetních závěrek, zpracování daňových přiznání, vedení grantových agend, manažerských výstupů. Nabízím různé varianty spolupráce: vedení účetnictví na klíč, archivace dokladů, obsluha datových schránek a další služby.

web www.kryptova.cz

Státní okresní archiv České Budějovice

České Budějovice 6, Rudolfovská tř. 70/40 kontakt +420 386 701 214, (12 poboček)

Zajišťujeme archiv a předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie a uchováváme písemné dědictví pro přítomnost i budoucnost.

web www.ceskearchivy.cz

Státní oblastní archiv v Třeboni - oddělení České Budějovice

České Budějovice 6, Rudolfovská tř. 70/40 kontakt +420 387 422 447, (12 poboček)

Zajišťujeme archiv a předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zpracovává, eviduje a zpřístupňuje uložené archiválie a uchováváme písemné dědictví pro přítomnost i budoucnost.

web www.ceskearchivy.cz