Školy, kurzy – Oloví okres Sokolov

Povinná školní docházka je v ČR 9 let a žáci ji plní v základních školách. Po ukončení ZŠ mohou žáci nastoupit na střední školu. Absolventi maturitních oborů SŠ a gymnázií mohou pokračovat ve studiu na VŠ. Přehled škol v lokalitě Oloví.

1–10 firem z 70 nalezených Filtry

1Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace- mateřská škola1 pobočka

763 m Radniční 31, Oloví Bezdlužná

Mateřská škola pro 90 dětí ve věku 2,5 až 7 let s jídelnou. K dispozici je zahrada vybavená pískovištěm a dřevěnými průlezkami.

2Mateřská škola Rotava, okres Sokolov

5.9 km Sídliště 674, Rotava Bezdlužná

Mateřská škola pro 125 dětí s jídelnou. Zajišťujeme logopedickou prevenci. Vedeme dramatický kroužek.

3Centrum vzdělávání - K

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
6.5 km Dvořákova 104, Lomnice Bezdlužná

Vzdělávání a rekvalifikace. Vzdělávání dospělých.

4Mateřská škola Lomnice, okres Sokolov, příspěvková organizace

6.7 km Kraslická 36, Lomnice Bezdlužná

Mateřská školka pro 28 dětí s jídelnou. Podporujeme vzájemnou spolupráci mezi dětmi či iniciativu dětí.

5Městský klub důchodců v Habartově

7.5 km Čs. armády 747, Habartov Bezdlužná

Vedeme klub pro seniory a organizujeme kulturní i společenské akce pro aktivní seniory. Nabízíme kurzy tréninku paměti, rehabilitačního cvičení, tvůrčí dílny.

6Mateřská škola Duhová Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace

7.6 km Karla Čapka 769, Habartov Bezdlužná

Provoz mateřské školy pro 84 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku anglického a německého jazyka. Zajišťujeme plavecký výcvik, logopedická cvičení a jiné aktivity pro děti.

7Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov

7.6 km Karla Čapka 573, Habartov Bezdlužná

Naše středisko volného času je pro děti a mládež školního věku. Zajišťujeme zájmové kroužky a letní tábory. Máme prostornou tělocvičnu a dětské hřiště. Činnost DDM je určena především pro děti a mládež školního věku.

8OTS group s.r.o. (pobočka Svatava)2 pobočky

4.6
★★★★★
★★★★★
(19)
7.6 km Pohraniční stráže…, Svatava Bezdlužná

Vytváříme školení pro zaměstnance, zpracování dokumentů, služby koordinátora staveb, zpracování plánu BOZP na staveništi.

9Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
7.8 km Okružní 111, Habartov Bezdlužná

Státní mateřská škola pro 90 dětí s jídelnou. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i jejich rodiče.

10Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace

8.0 km Komenského 312, Habartov Bezdlužná

Provozujeme praktickou a speciální základní škola pro 60 žáků s družinou. Naši žáci vydávají vlastní školní časopis v rámci naší školy.


Školy, kurzy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Školy, kurzy v lokalitě Oloví – detailní popis

Systém školství v ČR

Mateřská škola

Školky nabízejí předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání je od 1. 9. daného roku povinné pro děti, které dosáhnou do 31. 8. 5 let.

Lesní školka

Lesní školka je alternativa tradičního předškolního vzdělávání. Vzdělávání probíhá v přírodě, nejčastěji v lese. Lesní školky mají zázemí nejčastěji v podobě jurty nebo chatky.

Základní škola

Poskytuje primární vzdělávání. Základní školy nabízejí všeobecné vzdělávání pro děti od 6 let. Docházka do základní školy je povinná. Základní školy se dělí na první a druhý stupeň.

Základní umělecká škola

ZUŠ nabízejí vzdělávání v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém.

Střední škola

Poskytuje sekundární vzdělávání, které navazuje na 9. ročník základní školy.

Střední odborná škola

SOŠ nabízejí vzdělávání v oboru ekonomickém, zdravotnickém, pedagogickém apod. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi získají maturitní vysvědčení.

Střední odborné učiliště

SOU nabízejí vzdělávání v oboru gastronomie, pro výkon řemeslných povolání apod. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi získají výuční list.

Gymnázium

Gymnázia nabízejí středoškolské všeobecné vzdělávání, které je přípravou studentů ke studiu na vysoké škole. Gymnázia nabízejí čtyřleté a osmileté studium. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou.

Konzervatoř

Konzervatoře nabízejí umělecké vzdělání v oborech – hudba, zpěv, tanec, hudebně-dramatickém. Jedná se o střední školy nebo vyšší odborné školy. Řadí se mezi instituce, které poskytují terciární vzdělání.

Vyšší odborná škola

Poskytuje terciární vzdělávání. VOŠ nabízejí vzdělávání absolventům středních škol. Studium trvá 3 roky a je zakončeno absolutoriem. Absolvent získá titul diplomovaný specialista (DiS.).

Vysoká škola a univerzita

Jedná se o nejvyšší stupeň vzdělávání, kdy studenti a pedagogové tvoří akademickou obec. Univerzity na rozdíl od vysokých škol provádějí výzkum a uskutečňují doktorské studijní programy. Vysoké školy nabízejí akreditované studijní programy, které se dělí na jednotlivé studijní obory a programy celoživotního vzdělávání. Studijní programy se rozdělují na bakalářské, magisterské a doktorské. Absolventi získají akademický titul.

Vysoké školy a univerzity jsou veřejné i soukromé. Na veřejné vysoké škole je vzdělávání zdarma.

Vedle běžného systému vzdělávání fungují školská zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu fyzického nebo mentálního postižení.

Hledáte správnou školu pro své děti v lokalitě Oloví? Podívejte se na databázi všech mateřských, základních, středních škol, gymnázií a učilišť v ČR.

Potřebujete školní informační systém pro rychlé a efektivní zpracování veškeré školní agendy? Zkuste webovou aplikaci Škola OnLine.

Veškeré informace o školství a vzdělávání naleznete na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Kurzy

Cílem kurzu je získání určité kvalifikace nebo rekvalifikace. Kurzy mohou být v prezenční, dálkové nebo e-learningové formě. Absolventi získají certifikát nebo osvědčení o absolvování kurzu.

Chcete zvýšit svoje šance na trhu práce a vzdělávat se? Navštivte veřejné kurzy nebo rekvalifikační kurzy.

Chcete si zlepšit cizí jazyk? Navštivte jazykový kurz. Adresář jazykovek nabízí přehled jazykových kurzů v ČR.