Pečovatelské služby - Žďár nad Sázavou

1 - 18 firem z 18 nalezených

OBEC CHLUMĚTÍN

Chlumětín, Chlumětín 56 kontakt +420 566 662 275, (1 pobočka)

Obec Chlumětín se nachází 3 km severozápadně od Svratky. Jejími částmi jsou osady Krejcar a Paseky. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1392, kdy náležela rychmburskému panství. Mezi místní pamětihodnosti patří zemědělská usedlost č.p.32, kaple sv.Anny, vysvěcená roku 1882, a litinový kříž z roku 1887. Severozápadně od obce na svahu kopce Oběšený začíná chlumětínský pramen Chrudimky. Obec se nachází v nadmořské výšce 667 metrů. Na území žije 205 obyvatel.

web www.chlumetin.cz

OBEC NÍŽKOV

Nížkov, Nížkov 107 kontakt +420 566 675 136

Nížkov je obec v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Leží 12 km jihozápadně od Žďáru nad Sázavou v průměrné nadmořské výšce 527 metrů. Součástí obce jsou také místní části Buková a Špinov. Kostel svatého Mikuláše stojí v centru obce v okrouhlém parčíku nedaleko hlavní silnice. Ve 30. letech 13. století s jeho stavbou začali cisterciáčtí mniši, ti však již roku 1239 museli odejít a dřevěný kostel zůstal nedokončen. V 15. století byl na jeho místě dokončen kamenný presbytář v raně gotickém…

web www.nizkov.cz

Česká katolická charita - CHARITNÍ DOMOV MORAVEC

Moravec 53, Moravec kontakt +420 566 673 716, (1 pobočka)

Charitní domov je součástí České katolické charity, jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference. Charitní domov poskytuje v obci Moravec pobytovou službu "domov pro seniory". Dnes je charitní domov otevřený nejen pro kněze, řeholníky a řeholnice, ale pro všechny, kdo chtějí své stáří prožít v duchovním prostředí, v ovzduší lidské blízkosti, důvěry a pokoje. V našem týmu jsou pouze proškolení sociální pracovníci s léty praxe, kteří díky profesionálnímu a laskavému přístupu…

web www.charitamoravec.cz

OBEC CHLUMĚTÍN (Chrudim)

Chlumětín, Chlumětín 56 kontakt +420 566 662 275, (1 pobočka)

Obec Chlumětín se nachází 3 km severozápadně od Svratky. Jejími částmi jsou osady Krejcar a Paseky. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1392, kdy náležela rychmburskému panství. Mezi místní pamětihodnosti patří zemědělská usedlost č.p.32, kaple sv.Anny, vysvěcená roku 1882, a litinový kříž z roku 1887. Severozápadně od obce na svahu kopce Oběšený začíná chlumětínský pramen Chrudimky. Obec se nachází v nadmořské výšce 667 metrů. Na území žije 205 obyvatel.

web www.chlumetin.cz

OBEC ŠKRDLOVICE

Škrdlovice, Škrdlovice 48 kontakt +420 566 659 243

První písemná zpráva pochází z roku 1454. Obec se nachází v nadmořské výšce 645 metrů. Na území žije 602 obyvatel.

web www.skrdlovice.cz

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 3, Okružní 763/67 kontakt +420 566 624 900

Zajišťujeme tyto služby: Pečovatelskou službu, denní stacionář pro mentálně postižené osoby, azylovou ubytovnu pro muže, domov pro seniory - Dům klidného stáří, denní centrum pro děti, domov se zvláštním režimem a také poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči.

web www.socsluzbyzdar.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 1, Horní 1679/22 kontakt +420 566 626 040, (135 poboček)

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

web www.zdar.charita.cz

Pečovatelská služba Dolní Rožínka, příspěvková organizace

Dolní Rožínka, Dolní Rožínka 117 kontakt +420 566 567 408

Pečovatelská služba Dolní Rožínka je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Rožínka. Poskytujeme terénní pečovatelskou službu v domácnostech klientů v obci Dolní Rožínka, i přilehlých obcích. Kapacita služby je 80 klientů. Organizace je registrována na Krajském úřadě kraje Vysočina, Jihlava č.j. KUJI 18962/2007 ze dne 28.3.2007 Pečovatelská služba, je sociální službou, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí…

web www.ps-dolni-rozinka.cz

Bukáčková Jitka Mgr.

Bystřice nad Pernštejnem, Příční 81 kontakt +420 566 553 310, (1 pobočka)

Poskytování domácí zdravotní péče.

zobrazit detail

Hospicové hnutí-Vysočina, o.s.

Nové Město na Moravě, Žďárská 610 kontakt +420 566 615 198

Nabídka péče o nemocné a osamělé lidi. Poskytování poradenství v péči o nemocné.

web hhv.nmnm.cz

NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nové Město na Moravě, Žďárská 68 kontakt +420 566 652 811

Nabídka domácí ošetřovatelské péče.

web www.nss.nmnm.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Žďár nad Sázavou 3)

Žďár nad Sázavou 3, Okružní 925/1 kontakt +420 566 629 319, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Žďár nad Sázavou 4)

Žďár nad Sázavou 4, Studentská 1699/4 kontakt +420 566 626 041, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým a zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - pomoc pro seniory

Žďár nad Sázavou 4, Studentská 1699/4 kontakt +420 776 714 677, (135 poboček)

Nabízíme pomoc pro seniory a osoby s postižením při zvládání běžných denních činností.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Nížkov)

Nížkov, Nížkov 37 kontakt +420 566 626 041, (135 poboček)

Poskytujeme služby pro seniory a osobám se zdravotním postižením v aktivním a důstojném životě.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Nové Město na Moravě)

Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 12 kontakt +420 731 130 772, (135 poboček)

Nabízíme domácí ošetřovatelskou péči pro seniory a zdravotně postižené a možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - péče o mentálně postižené

Velké Meziříčí, Čechova 1660/30 kontakt +420 566 522 867, (135 poboček)

Poskytujeme pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením při zvládání běžných denních úkonů.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Velké Meziříčí)

Velké Meziříčí, Poříčí 1256/11 kontakt +420 608 068 162, (135 poboček)

Nabízíme domácí ošetřovatelskou péči pro seniory a zdravotně postižené a možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

web www.zdar.charita.cz