Umělecké terapie – Jižní a Západní Čechy

Terapie uměním se využívá při léčbě psychických poruch, potíží v sociálním kontaktu, při léčbě závislostí, u dětí s poruchami učení nebo hyperaktivitou. Přehled umělecké terapie v lokalitě Jižní a Západní Čechy.


Umělecké terapie – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Umělecké terapie v lokalitě Jižní a Západní Čechy – detailní popis

Do uměleckých terapií patří čtyři hlavní terapeutické obory:

 • Arteterapie
  Arteterapie je léčba výtvarným uměním. Jedná se o léčebný postup, který využívá výtvarný projev k ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Využívá kresbu, malbu, koláž, práci s hlínou aj.
 • Muzikoterapie
  Muzikoterapie je léčba hudbou. Využívá se k léčbě komunikace, adaptability, neuróz, ale i ke zmírnění bolesti, úzkosti nebo strachu.
 • Dramaterapie
  Dramaterapie je léčba divadelním uměním. Využívá se k dosažení symptomatické úlevy, ke zmírnění důsledků psychických poruch nebo sociálních problémů.
 • Tanečně – pohybová terapie
  Tanečně – pohybová terapie je léčba pohybem. Cílem této terapie je dosažení emoční a fyzické integrace jedince, vědomí vlastního těla, zvládání napětí v těle, úzkosti nebo stresu.

Studium uměleckých terapií nabízejí některé vybrané školy. Terapeutické obory pořádají své vlastní výcviky, kurzy nebo workshopy.

Mezinárodní asociace uměleckých terapií

MAUT je konfederace sdružující asociace, pracoviště, odborníky, studenty a zájemce o umělecké terapie.