Kravíny – Karlovarský kraj

Pro zajištění prosperujícího chovu krav, s tržní produkcí mléka i bez tržní produkce mléka, je nezbytný nejen výběr vhodného plemene a využití všech genetických predispozic, ale i zajištění vhodného krmiva a ustájení. Přehled kravínů v lokalitě Karlovarský kraj.

V okrese Sokolov nebylo nic nalezeno. Podívejte se na firmy v kraji.

Kravíny – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách


Kravíny v lokalitě Karlovarský kraj – detailní popis

Kravíny jsou hospodářské budovy, ve kterých se chová skot s tržní produkcí mléka i bez tržní produkce mléka. Při budování kravínu je třeba brát v potaz, že skot má velmi dobrou termoregulační schopnost a optimální teplota je pro něj 10 až 15 °C. S teplotami nižšími se vyrovnává lépe než s teplotami vyššími.

Ustájení chovu skotu s tržní produkcí mléka 

Při ustájení krav s tržní produkcí mléka je důležité brát v potaz několik faktorů. Pro chov dojnic je nutné zajistit prostory nejen pro produkční krávy, ale i pro krávy produkující mlezivo krátce po porodu a pro krávy stojící na sucho. Ustájení dojnic lze zvolit vazné nebo volné.

Vazné ustájení z hlediska welfare krav není doporučováno. Tento typ ustájení je vhodný pouze v pokusných stájích a ve stájích u chovatelů s malým počtem dojnic. Dojnice jsou chovány na podestýlce a nejčastěji jsou dojeny ve stájích. Dojení může probíhat i v dojírně, avšak pouze pokud to dovoluje technologie fixace dojnic. 

Volné ustájení je nejrozšířenějším typem ustájení dojnic. Už během odchovu telat a jalovic je nutné krávy navykat na skupinové ustájení. Stáje pro volné ustájení je nutné vybavit krmištěm, lékárnou s lehacími boxy a hnojnou chodbou. Pro volné ustájení je typický odkliz kejdy pomocí mobilního nebo stacionárního zařízení a odkliz hnoje pomocí mobilního zařízení. Zakládání krmiva se provádí mobilní nebo stacionární krmnou linkou. Dojení u tohoto typu ustájení se provádí pouze v dojírně.