Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Finanční úřad vykonává správu daní, provádí řízení o správních deliktech, převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu, přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající, vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami, vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy. Dále vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy, vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření krajů a obcí, vymáhá některé finanční pohledávky a provádí mezinárodní pomoc při správě daní.

72080043 ARES
DIČ CZ72080043
Vznik 2011
Fantyš Pavel, Ing. (Ředitel)
Králová Jana, Ing. (Tiskový mluvčí)
  • správa daní, správní delikty, výnosy daní, vybírá a vymáhá daně, přijímá a eviduje splátky, úroky, dozor nad loteriemi, vybírá a vymáhá peněžitá plnění, evidence a registry, finanční správa, hospodaření krajů a obcí, vymáhá finanční pohledávky, mezinárodní pomoc při správě daní
Poslat poptávku Trasa do místa www.financnisprava.cz 387 722 410 podatelna2200@fs.mfcr.cz

Otevírací doba

Zavřeno
  • Pondělí 8:00 – 17:00
  • Úterý Zavřeno
  • Středa 8:00 – 17:00
  • Čtvrtek Zavřeno
  • Pátek Zavřeno
  • Sobota Zavřeno
  • Neděle Zavřeno