Ústřední orgány státní správy - Kraj Vysočina

1 - 18 firem z 18 nalezených

Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Obrataň, Obrataň 148 kontakt , (1 pobočka)

Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb v Obratani nabízí dvouleté nástavbové studium v oboru podnikání, dvouleté zkrácené studium v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a čtyřleté dálkové studium oborů předškolní a mimoškolní pedagogika, sociální činnost, ekonomika a podnikání. Studium zakončeno maturitou.

web www.sspobratan.cz

Obecní úřad Hodonice

Hodonice, Hodonice 18 kontakt +420 381 219 057

Hodonice se připomínají již r. 1268, kdy dne 3.srpna je postoupil biskup Jan III. králi Přemyslu Otakaru II. Dnes mají Hodonice rozlohu 8,71 km²a asi 1 838 obyvatel.Ves Hodonice leží jihovýchodně od Bechyně na silnici, jež spojuje silnici Tábor a Týn n.Vlt. a jest od Bechyně 4,6 km vzdálena. Leží na rovině 419 m nad mořem, nemá mimo nepatrné strouhy, která se vlévá západně do Židovy strouhy, žádné větší a stálejší vody. Prahorní rula jest stávající horninou. Holé rulové skály osázeny…

web www.obechodonice.bechynsko.cz

Obecní úřad Otovice (okres Karlovy Vary)

Otovice, Hroznětínská 130 kontakt +420 353 566 866, (1 pobočka)

Naše obec se nachází v bezprostřední blízkosti lázeňského města Karlovy Vary. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. Obec má 850 obyvatel. Úřední deska je v pravidelných intervalech doplňovaná o nové informace a zajímavosti z obce.

web www.otovice.cz

Hornyšová Hana JUDr. - notářka

Žďár nad Sázavou 1, Dolní 165/1 kontakt +420 566 621 187

Poskytování notářské činnosti v oboru sepisování listin, úschovy peněz, ověřování pravosti podpisů a opisů. Obchodní právo. Úřední dny pro kancelář Bystřice na Pernštejnem - každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci 8:00 - 13:30 hod, pro kancelář Velké Meziříčí - každé 1. a 3. úterý v měsíci 8:00 - 12:00 hod.

web www.notarzr.cz

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3 kontakt +420 566 522 828

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí patří k nejstarším školám speciálně pedagogického zaměření v kraji Vysočina. Poskytujeme vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení, kombinovanými vadami a nově vzděláváme i žáky s lékařskou diagnózou autismus. Základní a praktická škola pro 71 žáků se školní družinou.

web www.zsspecialnivm.cz

Gymnázium Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 kontakt +420 569 669 330

Gymnázium Havlíčkův Brod je všeobecně vzdělávací a zároveň vnitřně diferencovaná škola, která žáka připravuje především pro budoucí studium na vysokých školách všech typů. Škola nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny (ve školním roce 2011/2012 17 kmenových tříd - 13 tříd osmiletého studia, 4 třídy čtyřletého studia).

web www.ghb.cz

Městský úřad Písek

Písek, Velké náměstí 114/3 kontakt +420 382 330 111, (3 pobočky)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web www.mesto-pisek.cz

Mgr. Predrag Kohoutek - soudní exekutor

Bechyně, Čechova 298 kontakt +420 388 440 050

Nabídka služeb soudního exekutora - exekuce, exekutorské zápisy, úschova peněz, listin a jiných movitých věcí. k dalším činnostem patří právní poradenství a dobrovolné dražby movitých, nemovitých věcí.

web www.soudni-exekutor.org

Úřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany

Plzeň, Koterovská tř. 83 kontakt +420 378 031 112, (13 poboček)

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

web umo2.plzen.eu

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pobočka Havlíčkův Brod)

Havlíčkův Brod, Štáflova 2003 kontakt +420 569 471 116, (50 poboček)

Jednáme v řízení před soudy a úřady v oblasti majetku státu namísto organizačních složek.

web www.uzsvm.cz

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Plzeň - referát Rokycany

Rokycany, Střed, Svazu bojovníků za svobodu 68 kontakt +420 371 709 190, (50 poboček)

Řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek, zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, která se týkají majetku státu.

web www.uzsvm.cz

Okresní státní zastupitelství Rokycany

Rokycany, Střed, Jiráskova 67 kontakt +420 377 869 080, (2 pobočky)

Realizace práva státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

web portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=105&o=95&k=1052

Lesní správa Tábor - Lesy České republiky

Tábor, Zavadilská 2095/7 kontakt +420 956 197 111, (80 poboček)

Zabýváme se na trvale udržitelné hospodaření v lesích ve vlastnictví státu, činnost odborného lesního hospodáře, ochrannou službu v lesích, správu drobných vodních toků, myslivost i rybářství, lesnickou osvětu.

web www.lesycr.cz

Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec, Stará cesta 253 kontakt +420 384 370 330, (6 poboček)

Realizace stíhání vinných osob.

web portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=62&o=52&k=665

Okresní agrární komora v Tachově

Tachov, Luční 1791 kontakt +420 374 722 391

Podpora zemědělského, potravinářského a lesnického podnikání.

zobrazit detail

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Karlovy Vary - Dvory, Závodní 360/94 kontakt +420 355 328 311, (1 pobočka)

Vydáváme rozhodnutí, osvědčení, povolení a plníme úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Ochrana zdravých životních a pracovních podmínek.

web www.khskv.cz

Základní organizace odborového svazu státních orgánů a organizací okresní státní zastupitelství Sokolov

Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 42 kontakt +420 352 329 111

Naše instituce realizuje právo státu na stíhání osob.

web portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=108&o=98&k=1079

Okresní státní zastupitelství Karlovy Vary

Karlovy Vary, Jaltská 1043/4 kontakt +420 377 867 350, (2 pobočky)

Realizujeme právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

web portal.justice.cz/soud/soud.aspx?j=63&o=53&k=674