Odpady – Šabina okres Sokolov

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Šabina.

1–10 firem z 30 nalezených Filtry

1DERTER s.r.o.

4.5
★★★★★
★★★★★
(2)
3.4 km Citice 28, Citice
Otevřeno od 7:00

Zabýváme se výrobou stavební směsí. Nabízíme sběr, recyklace papírových i plastových odpadů.

2KOVOŠROT - MORAVIA CZ a.s. (pobočka Kynšperk nad Ohří)1 pobočka

4.4
★★★★★
★★★★★
(25)
4.1 km Hornická 160, Kynšperk nad Ohří Bezdlužná

Vykupujeme a zpracováváme kovový odpad a šrot.

3Kynšperský Kovošrot s.r.o.

4.5 km Okružní 839, Kynšperk nad Ohří
Otevřeno od 7:00
Bezdlužná

Naše společnost se zabývá zejména výkupem železných a neželezných kovů. Kovový odpad přebíráme a vykupujeme pro jeho další zpracování využití a recyklaci.V síti našich sběren Vás obslouží ochotný personál, který převezme vaše kovy dle platné legislativy a aktuálního ceníku. Ceníky pro výkup jsou…

4Futová Jitka, Ing.

4.6 km Bergmannova 110 , Dolní Rychnov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Zabýváme se recyklací výpočetní techniky a renovace tonerových i inkoustových kazet. Nabízíme k prodeji počítače, boxy na CD, kancelářský papír a hardwar. Dodáváme kabely, redukce, myši, klávesnice, razítka či čistící prostředky. Nabízíme baterie a nabíječky, faxové fólie, LED osvětlení a tiskárny.

5Chalupník - ŠROT s.r.o.

4.8
★★★★★
★★★★★
(4)
4.8 km Hřbitovní 402 , Dolní Rychnov Bezdlužná

Provozujeme kontejnerovou autodopravu a vykupujeme kovošrot i kovový odpad a barevné kovy.

6MD LEVEL s.r.o.

Vyrábíme kartonáže z hladkých a vlnitých lepenek. Dále nabízíme tvarový výsek, krabice, skládačky, dvouvrstvou lepenku v rolích a jiné. Vyrábíme dřevěné polotovary a likvidaci odpadů.

7Stavební recyklace s.r.o.

4.2
★★★★★
★★★★★
(18)
5.1 km Chebská 53 , Sokolov
Otevřeno od 7:00
Bezdlužná

Zpracováváme odpad, vyrábíme drcené kamenivo a provozujeme kamenolom.

8NOVOSCHROTT, spol. s r.o.

3.0
★★★★★
★★★★★
(2)
5.1 km Chebská 53 , Sokolov

Zabýváme se výkupem i zpracováním železného šrotu, kovového odpadu a barevných kovů.

9BOHEMIA ASFALT, s.r.o. (pobočka Dolní Rychnov)20 poboček

5.5 km Dolní Rychnov , Dolní Rychnov Bezdlužná

Zabýváme se výrobou a dodávkou asfaltových směsí. Recyklujeme vybourané asfaltové a betonové konstrukce.

10SOTES Sokolov spol. s r.o.

4.3
★★★★★
★★★★★
(87)
5.5 km Chebská 1939 , Sokolov Bezdlužná

Zajišťujeme údržbu komunikací, veřejného osvětlení, městských kašen a veřejné zeleně a pravidelný svoz domovního a komunálního i tříděného odpadu. Provozování a údržba veřejného osvětlení, světelných křižovatek a městských kašen.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Odpady v lokalitě Šabina – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace