Pracovní právo - Kraj Vysočina

1 - 20 firem z 50 nalezených

POHASERVIS, s.r.o.

Polná, Karlovo náměstí 520 kontakt +420 567 222 113

Služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, včetně školení. Revize a prodej hasicích přístrojů a požárních hydrantů.

web www.pohaservis.cz

Jakim Pavel, Mgr.

Písek, Velké náměstí 119/13 kontakt +420 382 214 105

Nabídka služeb advokáta. A to v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, správního, zajištění obhajoby ve věcech trestních.

zobrazit detail

JUDr. Netrval Rostislav Ph.D.

Klatovy, Zlatnická 78 kontakt +420 376 316 941

Advokátní kancelář.

web www.advokatnikancelar-klatovy.mstranky.cz

Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o.

Plzeň, Staniční 1008/57 kontakt +420 377 443 088

Semináře a školení k zákonům, jejich novelám a předpisům. Máme akreditace od Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí.

web www.orkam.cz

Hrubý Ladislav, Mgr., advokát

Cheb, Májová 608/23 kontakt +420 354 594 373, (1 pobočka)

Provozujeme advokátní kancelář. Zabýváme se občanským, obchodním, trestním, pracovním, rodinným a korporačním právem, rozvody a společným jmění manželů.

zobrazit detail

Advokátní kancelář Mgr. Pavel Šimák

Písek, Komenského 319 kontakt +420 728 180 139

Má advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve všech právních odvětvích pro právnické osoby i pro občany. Pro podnikatele obstarávám veškerou právní agendu za výhodné paušální sazby; nepodnikatelským subjektům poskytuji právní pomoc podle jejich aktuálních potřeb. Právní služby poskytuji v českém, německém a anglickém jazyce, a to v oblasti jak práva českého, tak i práva Evropské unie.

web www.advokatsimak.cz

Mgr. Jiří Kasal, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ - Dačice

Dačice, Krajířova 15/I kontakt +420 384 422 294

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Služby poskytujeme v oblasti obchodního, občanského, rodinného, správního a trestního práva. Poskytujeme poradenství, sepisování podání, rozborů, zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních, správních řízeních a obhajobu v trestních řízeních.

web www.advokatkasal.net

Veselý Ondřej, JUDr., advokát

Písek, V Koutě 92/1 kontakt +420 606 602 845, (1 pobočka)

Advokátní kancelář je vedena jako kancelář s generelní praxí. To znamená, že není účelově zaměřena na určité právní odvětví. Vlastní činnost je dána požadavky klientů.

web www.judrvesely.cz

JUDr. Flégrová Jana - ADVOKÁTNÍ SLUŽBY

Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 14 kontakt +420 569 721 291

Poskytuji veškeré advokátní služby, právní poradenství, v oblasti rodinného, pracovního, trestního, obchodního a občanského práva. Advokátní úschova. Mimo pracovní dobu jsem k dispozici po telefonické nebo písemné dohodě.

zobrazit detail

JUDr. Miroslav Novák - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Jihlava, Matky Boží 1920/6 kontakt +420 567 300 494, (1 pobočka)

Nabídka služeb advokátní kanceláře. Poradenství v oblasti podnikání. Sepisování obchodních smluv, zastupování firem. Zastupování v soudním řízení, zastupování v řízení správních úřadů – občansko-právních a obchodních sporech. Zastupování v oblasti soudů, vymáhání pohledávek, rodinného, občanského, pracovního práva. Sepisování smluv o převodu nemovitostí, nájemních smluv a smluv o vypořádání společného jmění manželů.

web www.judrnovak.cz

Advokátní kancelář, JUDr. Karel Zach

Pelhřimov, třída Legií 876 kontakt +420 565 325 667

Vítáme Vás na stránkách naší advokátní kanceláře. Poskytujeme právní služby v oblasti obchodního, občanského a trestního práva. Poskytuje právní služby v co nejširším rozsahu. Bereme ohled na množství právních oblastí i jejich rozsah. Zabýváme se oblastmi z práva obchodního, práva občanského a práva trestního. Prosíme, neváhejte nás kontaktovat ohledně dalších informací o našich službách.

web www.advokat.ensis.cz

Mgr. Jindřich Pastrňák, advokátní kancelář

Pelhřimov, Školní 61 kontakt

Poskytujeme právní služby v oblasti obchodního, občanského, pracovního, trestního, správního a rodinného práva. Zabýváme se vymáháním pohledávek, včetně nároků na náhradu škody, revizemi nebo přípravami občanskoprávních smluv a jiných dokumentů. Poskytujeme právní poradenství v oblasti nemovitostí.

web www.ak-pastrnak.cz

Kaska Václav, JUDr., advokát

České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1 kontakt +420 386 358 085

Nabídka služeb advokátní kanceláře v oblasti občanského, obchodního, pracovního, správního a ústavního práva.Dále také zastupujeme obviněných z trestních činů v trestným řízení,zastupujeme poškozené v trestním řízení,sepsujeme trestní oznámení.

web www.kaska-pisecka.cz

Zvěřinová Vavrochová Nina, JUDr., advokát

České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 123/36 kontakt +420 386 352 290

Naše advokátní kancelář Vavroch a partneři patří mezi největší v Jihočeském kraji. Nabídka služeb v oblasti advokacie se zaměřením na občanské, pracovní, rodinné, trestní, dědické, bytové či insolvenční právo a práva společností. Právní poradenství v oblasti náhrady škody, ochrany osobnosti, smluvní agendy či soutěžního práva. Sepisujeme také listiny o právních úkonech, zejména smlouvy.

web www.akvavroch.cz

JUDr. Pavla Martínková, advokát

Vimperk, 1. máje 144 kontakt +420 388 423 523, (2 pobočky)

Advokát je právník, který se zabývá poskytováním právních služeb jiným osobám, a to zpravidla za úplatu. Tím se rozumí zejména zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin či zpracovávání právních rozborů.

web www.advokat-vimperk.cz

Jan Cimbůrek, advokát

České Budějovice, Lannova tř. 238 kontakt +420 777 860 898

Advokátní služby v oblasti občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva. Právní servis obchodních společností, vymáhání pohledávek, sepisování smluv a advokátní úschovy. Nabídka služeb v anglickém, francouzském a německém jazyce.

zobrazit detail

JUDr. Václav Junek, advokátní kancelář

České Budějovice, Tovární 236 kontakt +420 389 136 208

Judr. Václav Junek nabízí poskytování advokátních služeb s využitím dlouholeté úspěšné praxe podnikového právníka, komerčního právníka a advokáta zejména v oblastech obchodního, občanského, správního, pracovního, dědického i trestního práva. Je absolventem PF UK v Praze. Má bohaté zkušenosti s komplexním vedením právních služeb jak pro velkou akciovou společnost, tak pro středně velké i malé obchodní společnosti a jiné podnikatelské i nepodnikatelské subjekty i fyzické osoby.

web www.vaclavjunek.cz

Mgr. Ondřej Pustějovský, advokát

České Budějovice, Zahradní 314 kontakt +420 387 432 102

Advokátní kancelář Ondřej Pustějovský poskytuje svým klientům právní služby zejména v oblastech práva občanského, obchodního, pracovního a správního. Významnou část agendy představuje zpracovávání smluvní dokumentace, posuzování a revize smluv předložených klientům třetí stranou, poskytování právního poradenství a služeb v oblasti obchodních korporací, uplatňování pohledávek a dalších nároků, jakož i zastupování klientů v civilním, správním i rozhodčím řízení.

web www.pkak.cz

JUDr. Ivo Švarc - ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Tábor, Palackého 358/3 kontakt +420 381 256 328

Advokátní kancelář - obchodní právo, občanské právo, smlouvy. Naše advokátní kancelář poskytuje klientům obchodní a občanské právo, byty a smluvní agendu.

zobrazit detail

Mgr. LUCIE LUHANOVÁ, advokát

Český Krumlov, Chvalšinská 236 kontakt +420 608 703 355

Advokátní kancelář - právo občanské, trestní, rodinné, pracovní. Našim klientům poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva. Při výkonu této činnosti je advokát kromě zákona vázán též stavovskými předpisy vydávanými orgány České advokátní komory, které upravují především striktní povinnost mlčenlivosti advokáta, případy, kdy je advokát povinen poskytnutí právních služeb odmítnout a další povinnosti advokáta zejména vůči jeho klientovi, díky nimž je zajištěna vysoká profesionalita při…

web www.advokati-krumlov.cz/
« předchozí 1 2 3 další »