Vodohospodářské stavby – Plzeň - město

Vodní stavby jsou nezbytné nejen pro jímání, vzdouvání, hromadění, úpravu a čištění vody, ale i k úpravě toků, dopravě po vodě, využívání vodní energie nebo k zamezení záplav. Firmy zabývající se výstavbou vodohospodářských staveb v lokalitě Plzeň - město.

1–10 firem z 10 nalezených Filtry

1HOCHTIEF CZ a. s. (pobočka Plzeň)5 poboček

3.9
★★★★★
★★★★★
(40)
Domažlická 1192/138a, Plzeň

Společnost HOCHTIEF CZ, a.s. poskytuje služby v oblasti výroby betonu, výstavby silnic, dálnic, mostů, železnic či administrativních, občanských, vodohospodářských a průmyslových staveb aj.

2LESING plus, spol. s r.o.1 pobočka

4.4
★★★★★
★★★★★
(8)
Koperníkova 1510/55, Plzeň

Zemní práce, demolice a stavební práce. Realizujeme dřevostavby a také vodohospodářské stavby.

3Valbek, spol. s r.o. (pobočka Plzeň)2 pobočky

Projektujeme silnice, mosty, tunely, pozemní i vodohospodářské stavby. Provádíme geodetické práce a konzultační a inženýrskou činnost. Vyvíjíme a prodáváme stavební software.

4VODOPLAN s.r.o.

Vodohospodářství - projektování a inženýrské práce. Realizuje hydrotechnické posudky a výpočty. Nabízíme stavební dozorování i auditorské dozorování.

5Cink Jan

Zabýváme se provedením vodohospodářských děl. Zaměřujeme se na čistírny odpadních vod, betonové odpadní jímky, septiky a lapoly, vše zajišťujeme včetně projektu. Dalše provádíme zateplování fasád, sádrokartony či výrobu plastových nádrží a šachet včetně truhlářské výroby zábradlí, pergol a altánů.

6Duhoň Albert - AUTODOPRAVA a ZEMNÍ PRÁCE

Řepná 20/7, Plzeň Bezdlužná

Nabízím zemní práce a služby autodopravy. Realizuje vodohospodářské stavby a demoliční činnosti.

7EGYPROJEKT s.r.o.

Projektujeme vodohospodářské stavby. Zhotovujeme a čistíme kanalizace a vodovody.

8Myslíková Jaroslava, Ing.

Božkovská 2289, Plzeň
Otevřeno do 17:00
Bezdlužná

Projektování vodohospodářských staveb a posuzování bezpečnosti staveb.

9JS PROJEKT s.r.o.

Ruská 2358/16, Plzeň
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Společnost poskytuje služby v oblasti projektování vodohospodářských staveb.

10POHL cz, a.s. - ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PLZEŇ2 pobočky

4.5
★★★★★
★★★★★
(1)
Domažlická 1127/168, Plzeň 3 - Skvrňany Bezdlužná

POHL cz, a.s. v rámci své hlavní činnosti provádí komplexní dodávky pozemních, inženýrských, vodohospodářských a podzemních staveb a rekonstrukce stávajících objektů. Mezi stálé klienty společnosti patří řada privátních investorů, měst a obcí.


Vodohospodářské stavby – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Plzeň - město


Vodohospodářské stavby v lokalitě Plzeň - město – detailní popis

Stavební firmy specializující se na vodohospodářské stavby se zabývají dodávkami účinných řešení pro výrobu pitné vody a čištění odpadních vod. Vodohospodářské stavby slouží pro zajištění úkolů vodního hospodářství. 

Rozdělení vodohospodářských staveb

 • Hydrotechnické – přehrady, vodní elektrárny, jezy, úpravy toků, vodní cesty
 • Zdravotně inženýrské – stavby pro jímání vody, úpravy vody, dopravu vody, odvedení a čištění odpadních vod
 • Hydromeliorační – jedná se především o vodohospodářské stavby využívané v zemědělství pro úpravu vodního režimu v půdě (tzn. odvodnění a závlahy, protierozní opatření, zadržení vody v krajině aj.)

Vodní díla

Jedná se o stavby sloužící ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů a dalším účelům.

 • Přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
 • Stavby, kterými se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 • Stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod i staveb k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 • Stavby na ochranu před povodněmi
 • Stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků
 • Stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích
 • Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
 • Stavby odkališť
 • Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
 • Studny
 • Stavby k hrazení bystřin a strží
 • Další stavby potřebné k nakládání s vodami