Vodohospodářské stavby – Tábor

Vodní stavby jsou nezbytné nejen pro jímání, vzdouvání, hromadění, úpravu a čištění vody, ale i k úpravě toků, dopravě po vodě, využívání vodní energie nebo k zamezení záplav. Firmy zabývající se výstavbou vodohospodářských staveb v lokalitě Tábor.

1–7 firem z 7 nalezených Filtry

1RS Monolit s. r. o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
Na Sádkách 88, Planá nad Lužnicí Bezdlužná

Nabízíme výstavbu železobetonových monolitických konstrukcí všeho druhu. Zaměřujeme se na zemědělské, vodohospodářské, průmyslové a občanské stavby.

2Sedláček František, Ing.

Nabízíme projektové činnosti. Provádíme vodohospodářské stavby a malé vodní elektrárny.

3Ing. Věra Slunečková

Radkov 56, Radkov Bezdlužná

Projektové a inženýrské práce zaměřené na vodohospodářské stavby, pozemní stavby a technické zařízení budov.

4Ing. Josef Staněk

Družstevní 247, Tábor
Otevřeno do 16:00

Projektování a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářství. Dále také pozemkové úpravy a technický dozor na stavbách. Překladatelská a tlumočnická činnost z a do němčiny.

5PEZESTAV s.r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Fügnerova 742, Tábor
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Stavební firma zaměřená na pozemní, vodohospodářské a zemědělské stavby (včetně rekonstrukcí).

6COLAS CZ, a.s. (pobočka Planá nad Lužnicí)4 pobočky

2.4
★★★★★
★★★★★
(4)
Chýnovská 851 , Planá nad Lužnicí Bezdlužná

Nabídka staveb, rekonstrukce, oprav pozemních komunikací, mostů. Poskytujeme službu těžby kamene a prodej drceného kamene.

7KAVAS W s.r.o.

4.0
★★★★★
★★★★★
(4)
Slapy 106 , Slapy Bezdlužná

Projekty inženýrských a vodohospodářských staveb a také jejich demolice.


Vodohospodářské stavby – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Tábor


Vodohospodářské stavby v lokalitě Tábor – detailní popis

Stavební firmy specializující se na vodohospodářské stavby se zabývají dodávkami účinných řešení pro výrobu pitné vody a čištění odpadních vod. Vodohospodářské stavby slouží pro zajištění úkolů vodního hospodářství. 

Rozdělení vodohospodářských staveb

 • Hydrotechnické – přehrady, vodní elektrárny, jezy, úpravy toků, vodní cesty
 • Zdravotně inženýrské – stavby pro jímání vody, úpravy vody, dopravu vody, odvedení a čištění odpadních vod
 • Hydromeliorační – jedná se především o vodohospodářské stavby využívané v zemědělství pro úpravu vodního režimu v půdě (tzn. odvodnění a závlahy, protierozní opatření, zadržení vody v krajině aj.)

Vodní díla

Jedná se o stavby sloužící ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů a dalším účelům.

 • Přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
 • Stavby, kterými se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 • Stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod i staveb k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací
 • Stavby na ochranu před povodněmi
 • Stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků
 • Stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích
 • Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
 • Stavby odkališť
 • Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
 • Studny
 • Stavby k hrazení bystřin a strží
 • Další stavby potřebné k nakládání s vodami