Neziskové, humanitární organizace - Žďár nad Sázavou

1 - 4 firem z 4 nalezených

Portimo, o.p.s.

Nové Město na Moravě, Drobného 301 kontakt +420 566 615 217

Občanská poradna. Podporujeme rozvoj sociálních služeb v regionu. Nabízíme programy primární prevence a realizaci dobrovolnických programů. Zaměřujeme se na prosazování zájmů klientů, dbát na rozšíření nabídky a zvýšení kvality sociální péče s ohledem na dostupnost a potřeby obyvatel regionu.

web www.portimo.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 1, Horní 1679/22 kontakt +420 566 626 040, (135 poboček)

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

web www.zdar.charita.cz

Oblastní spolek ČČK Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou, Komenského 1190/1 kontakt +420 566 629 208

Český červený kříž Žďár nad Sázavou.

web www.cervenykriz.eu

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü (pobočka Žďár nad Sázavou 1)

Žďár nad Sázavou 1, Nádražní 493/5 kontakt +420 603 376 778, (45 poboček)

Pravidelné veřejné meditace, literatura o buddhismu, pořádání přednášek, kurzy a výstavy umění tibetského buddhismu.

web www.bdc.cz