Stavební úřady – Český Krumlov

Stavební úřady (SÚ) spadají mezi kompetence některých úřadů, které jsou pověřeny výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Přehled stavebních úřadů v lokalitě Český Krumlov.

1–4 firem z 4 nalezených Filtry

1Městský úřad Horní Planá

Městský úřad Horní Planá podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

2Ertl Milan - pozemní komunikace

5.0
★★★★★
★★★★★
(11)
Samota 962, Kaplice
Otevřeno do 15:30

Provádíme inženýrské práce, rozvody energií, kanalizace, rozvody vody. Zajistíme údržbu i výstavbu pozemních komunikací. Zajišťuji provoz skládky pro stavební odpad, jako je stavební suť, asfalt či beton. Součástí skládka i drtící centrum. Zároveň nabízím k prodeji frakce asfaltového či betonového…

3SWIETELSKY stavební s.r.o. (pobočka Český Krumlov)15 poboček

4.1
★★★★★
★★★★★
(14)
Kájov 168, Český Krumlov Bezdlužná

Stavíme a rekonstruujeme pozemní komunikace, mosty i tunely.

4Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (pobočka Český Krumlov)4 pobočky

2.9
★★★★★
★★★★★
(17)
Budějovická 127, Český Krumlov Bezdlužná

Správa a údržba silnic ve vlastnictví Jihočeského kraje, jejich součástí a příslušenství, prohlídky silnic a mostních objektů, technickou činnost v dopravě, evidenci silnic a podobně. Technická činnost v dopravě, pronájem a půjčování věcí movitých a mnoho dalších.


Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Český Krumlov


Stavební úřady v lokalitě Český Krumlov – detailní popis

Soustava stavebních úřadů

  • Obecné stavební úřady – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy, magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské části, magistrát statutárního města, pověřený obecní úřad, městský a obecní úřad
  • Speciální stavební úřady – Úřad pro civilní letectví u staveb leteckých, Drážní správní úřady u staveb drah a na dráze, Silniční správní úřady u staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, Vodoprávní úřady u staveb vodních děl
  • Vojenské stavební úřady – Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice, Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy, Újezdní úřad vojenského újezdu Březina, Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
  • Jiné stavební úřady – Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Činnost stavebních úřadů

Obecné stavební úřady 

Obecní stavební úřady jsou základním článkem soustavy stavebních úřadů s působností ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu, sankcí a v dalších záležitostech. Vydávají všechna rozhodnutí a opatření podle stavebního zákona s výjimkou ohlášení, stavebních povolení a dalších rozhodnutí týkajících se vymezených speciálních a jiných zvláštních druhů staveb.

Speciální stavební úřady

Speciální stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. Povolení pro stavby mohou vydat pouze se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.

Vojenské stavební úřady

Újezdní úřady vykonávají na území vojenských újezdů působnost stavebního úřadu včetně pravomoci ve věcech územního rozhodování. 

Jiné stavební úřady

Jiné stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. 

Seznam stavebních úřadů České republiky – kontaktní údaje, informace o jejich působnostech a agendách