Stavební úřady – Karlovarský kraj

Stavební úřady (SÚ) spadají mezi kompetence některých úřadů, které jsou pověřeny výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Přehled stavebních úřadů v lokalitě Karlovarský kraj.

1–10 firem z 15 nalezených Filtry

1Gvoždík s.r.o.

Zlatá 962/12, Karlovy Vary, Rybáře
Otevřeno do 18:00
Bezdlužná Ověřená

V GVOŽDÍK S.R.O. se zaměřujeme na poskytování služeb v oblasti oprav, renovací a sanací trubních vedení s použitím bezvýkopových technologií. Je to inspekční kamera pro identifikaci závad, sanační vystýlky pro jejich opravy, tlakové čištění kanalizací a zkoušky těsnosti. Provádíme bezvýkopové

2Městská společnost Bečov, s.r.o.

Školní 430, Bečov nad Teplou
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provádíme mechanické údržby komunikací, mechanické údržby přírodní zeleně a demolice. Spravujeme budovy a nemovitosti. Pořádáme kulturní akce.

3Služby města Bochov, s.r.o.

Provozujeme restauraci Radniční sklípek, staráme se o lesní hospodářství, provádíme stavební práce a provozujeme centrální kotelny. Město Bochov bylo založeno v 1. polovině 14. století coby hornická osada, avšak zdejší nevelké zásoby cínu se brzy vyčerpaly a hlavní obživou obyvatel se stalo…

4Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.

U Porcelánky 212, Chodov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provádíme svoz komunálního a tříděného odpadu, provoz sběrného dvora, opravy a čištění komunikací, veřejné osvětlení, zemní práce, dopravní značení a správu hřbitova.

5Veleba Petr, Ing.

Zpracovávám audity budov, energetických hospodářství a odborné posudky pro žádosti z dotačních programů a výzev. Zajišťuji průkazy energetické náročnosti budov pro projekční a realitní kanceláře, vlastníky i pronajímatele nemovitostí.

6MONTRAVEL s.r.o.2 pobočky

MONTRAVEL s.r.o., se sídlem Stará Louka 346/26, 360 01, Karlovy Vary, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 28369, Krajský soud v Plzni. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Založení v roce 2013. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. …

7MAS Krušné hory, o.p.s.

Brigádnická 709, Ostrov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

MAS Krušné hory, o.p.s., se sídlem Brigádnická 709, 363 01, Ostrov, v okrese Karlovy Vary a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 289, Krajský soud v Plzni. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2013. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. Předmětem…

8KV KOMPAS s.r.o.

Teplárenská 245/25, Karlovy Vary
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Zabýváme se poradenstvím pro fyzické a právnické osoby v oblasti spoření, pojištění, realit, úvěrů, hypoték, dotačních fondů a poradenství v případě exekucí. Dále Zajišťujeme odhad pro finanční úřad či rekonstrukce a prohlídky nemovitostí.

9DEMPRASTAV s.r.o.

4.8
★★★★★
★★★★★
(5)
Hazlov, Polná 29, Hazlov, Polná
Otevřeno do 24:00
Bezdlužná

Zemní a stavební práce, terénní úpravy, hydroizolace, demolice i recyklace, odvoz materiálu, výstavba kompletních inženýrských sítí, technické služby, kopání základových pasů, jímek a bazénů, výstavba a opravy chodníků a komunikací i prodej použitých stavebních strojů.

10CHETES s.r.o.4 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Pelhřimovská 2268/1 , Cheb
Dnes už má zavřeno

Zabýváme se údržbou a opravami komunikací a veřejného osvětlení. Nabízíme stavební a zámečnické práce. Provádíme údržbu zeleně a staveb. Provozujeme autodílnu. Zajišťujeme odpadové hospodářství.


Firmy v dalších lokalitách


Stavební úřady v lokalitě Karlovarský kraj – detailní popis

Soustava stavebních úřadů

  • Obecné stavební úřady – Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a úřad městské části hlavního města Prahy, magistrát územně členěného statutárního města a úřad jeho obvodu nebo městské části, magistrát statutárního města, pověřený obecní úřad, městský a obecní úřad
  • Speciální stavební úřady – Úřad pro civilní letectví u staveb leteckých, Drážní správní úřady u staveb drah a na dráze, Silniční správní úřady u staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, Vodoprávní úřady u staveb vodních děl
  • Vojenské stavební úřady – Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice, Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy, Újezdní úřad vojenského újezdu Březina, Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště, Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá
  • Jiné stavební úřady – Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Činnost stavebních úřadů

Obecné stavební úřady 

Obecní stavební úřady jsou základním článkem soustavy stavebních úřadů s působností ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu, sankcí a v dalších záležitostech. Vydávají všechna rozhodnutí a opatření podle stavebního zákona s výjimkou ohlášení, stavebních povolení a dalších rozhodnutí týkajících se vymezených speciálních a jiných zvláštních druhů staveb.

Speciální stavební úřady

Speciální stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. Povolení pro stavby mohou vydat pouze se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek.

Vojenské stavební úřady

Újezdní úřady vykonávají na území vojenských újezdů působnost stavebního úřadu včetně pravomoci ve věcech územního rozhodování. 

Jiné stavební úřady

Jiné stavební úřady vykonávají působnost stavebního úřadu s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování. 

Seznam stavebních úřadů České republiky – kontaktní údaje, informace o jejich působnostech a agendách