Zemědělská družstva – Tábor

Zemědělská družstva se zabývají rostlinnou výrobou, živočišnou výrobou, výrobou krmných směsí, servisem zemědělské techniky a dalšími činnostmi. Hospodaří na vlastní půdě, o kterou pečují a zvyšují její úrodnost. Zemědělská družstva v lokalitě Tábor.

1–9 firem z 9 nalezených Filtry

1Zemědělské družstvo Dolní Hořice

Dolní Hořice 57, Chýnov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Nabízíme rostlinnou a živočišnou výrobou. Pěstujeme kukuřici, řepku, pšenici, tritikale, ječmen, žito ozimé a brambory. Chováme telata, jalovice, krávy a býky.

2Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Tábor

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Tábor, se sídlem Purkyňova 2533/4, 390 02, Tábor, v okrese Tábor a v kraji Jihočeský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 6409, Krajský soud v Českých Budějovicích. Právní forma Zájmové sdružení právnických osob. Založení v roce 2014. …

3Zemědělské družstvo Pojbuky

4.4
★★★★★
★★★★★
(5)
Pojbuky 56, Pojbuky

Zabýváme se pěstováním obilovin, řepkového semene, krmné pšenice, potravinářským žitem a sladovnickým ječmenem. Chováme skot na maso i mléko. Nabízíme dovoz sypkých hmot i odvoz obilí. Prodáváme konzumní nebo sadbové brambory velmi rané, rané, polorané a průmyslové.

4Zemědělské družstvo Opařany

Stádlec 66, Stádlec Bezdlužná

Zemědělská rostlinná a živočišná výroba. Pěstování obilovin, řepky, kukuřice a krmných plodin.

5Zemědělské družstvo Hroby

Zabýváme se převážně výrobou rostlinných a živočišných produktů.

6Zemědělské obchodní družstvo BLATA

Výroba rostlinných a živočišných produktů.

7Zemědělské družstvo Skalka

Výroba rostlinných a živočišných produktů.

8Zemědělské družstvo Smilovy Hory

Nabídka produktů rostlinné a živočišné výroby.

9Zemědělské družstvo Nová Ves

Zabýváme se zpracováním produktů rostlinné výroby.


Zemědělská družstva – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Tábor


Zemědělská družstva v lokalitě Tábor – detailní popis

Česká zemědělská družstva mají dlouhou historii. Začala se rozvíjet už od 90. let 19. století. Velkým historickým mezníkem pro zemědělská družstva byl rok 1948, kdy začaly vznikat tzv. Jednotná zemědělská družstva (JZD). Postupným vývojem se měnila jejich struktura, a tak existovaly 4 typy družstev. Po zániku socialismu se původní jednotná zemědělská družstva přejmenovala na zemědělská družstva, byla privatizována, transformována na jinou společnost nebo se rozpadla. 

Činnost dnešních zemědělských družstev

  • Rostlinná výroba – orientuje se na pěstování plodin pro krmivovou základnu chovu skotu, pro bioplynové stanice a na pěstování tržních plodin. Mezi tržní plodiny patří pšenice, ječmen, řepka, hrách, mák, krmné plodiny (krmné obiloviny) a pícní plodiny (kukuřice, jetel). 
  • Živočišná výroba – zaměřuje se na chov skotu k produkci mléka, chov skotu k produkci masa, chov prasat, chov drůbeže, včelařství atd. 
  • Výroba krmných směsí – zahrnuje krmné směsi pro skot, prasata, drůbež, králíky, koně a další zvířata.  
  • Výroba elektrické energie – vyrábí ji fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách zemědělských objektů a bioplynové stanice. Základními substráty pro výrobu bioplynu jsou kejda skotu, hnůj skotu, kukuřičná siláž a travní senáž. 
  • Farmářská prodejna – nabízí k prodeji mléčné výrobky a masné výrobky. 
  • Servis zemědělské techniky – zaměřuje se na opravy a pravidelnou údržbu traktorů, lesnických strojů, zemědělských strojů a jiné zemědělské techniky.