Charita, charitativní organizace - Kraj Vysočina

11 - 20 firem z 69 nalezených

Diecézní charita Brno - Domovinka

Třebíč-Nové Dvory, Gen. Sochora 705/1 kontakt +420 568 851 146, (135 poboček)

Nabízíme denní pobyt pro seniory a osoby se zdravotním handicapem včetně kulturního a aktivizačního programu.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - K-centrum Noe

Třebíč-Nové Dvory, Hybešova 245/10 kontakt +420 568 840 688, (135 poboček)

Nabízíme komplexní pomoc drogově závislým lidem, jejich rodinám a přátelům.

web www.kcentrumnoe.cz

Diecézní charita Brno - Nízkoprahový klub Barák

Třebíč-Nové Dvory, Mládežnická 229 kontakt +420 568 422 520, (135 poboček)

Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež a služby terénního programu streetwork.

web www.klubzamek.cz

Diecézní charita Brno - Osobní asistence

Třebíč-Vnitřní Město, Karlovo nám. 41/30 kontakt +420 568 420 002, (135 poboček)

Nabízíme pomoc dětem i dospělým se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo nemoci.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Paprsek naděje

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 479, (135 poboček)

Nabízíme pomoc lidem dlouhodobě psychicky nemocným a zkvalitnění jejich života, pomoc při začleňování do společnosti a uplatňování jejich práv.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Ambrela

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 476, (135 poboček)

Nabízíme pomoc dětem i mládeži při začleňování do společnosti, řešení jejich problémů. Provozujeme hudební zkušebnu.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Klub Zámek

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 483, (135 poboček)

Nabízíme pomoc mladým lidem v jejich sociálním začlenění do společnosti a provozujeme nízkoprahový klub.

web www.klubzamek.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 1, Horní 1679/22 kontakt +420 566 626 040, (135 poboček)

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - pomoc pro seniory

Žďár nad Sázavou 4, Studentská 1699/4 kontakt +420 776 714 677, (135 poboček)

Nabízíme pomoc pro seniory a osoby s postižením při zvládání běžných denních činností.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - Ponorka

Žďár nad Sázavou 6, Nádražní 1141/44 kontakt +420 566 523 975, (135 poboček)

Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež i terénní sociální práce a realizujeme programy primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

web www.ponorka.ecn.cz