Charita, charitativní organizace - Kraj Vysočina

21 - 40 firem z 69 nalezených

Farní charita Cheb

Cheb, Kostelní náměstí 188 kontakt +420 354 422 458

Vytváříme prostor pro solidaritu a poskytování nebo zprostředkování pomoci lidem v nouzi. Vedeme dobrovolnické centrum.

web www.farnostcheb.cz

Farní charita Stříbro

Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78 kontakt +420 374 622 229

Farní charita.

web stribro.charita.cz

Občanské sdružení Sirius Třebíč

Třebíč-Podklášteří, Palackého 790/42 kontakt

Canisterapie formou pravidelných návštěv ústavů, stacionářů, mateřských, základních škol. Dětské tábory.

web www.siriustrebic.cz

BERUŠKA HB o.s.

Havlíčkův Brod, U Kasáren 1916 kontakt +420 569 432 413

družení pomáhá opuštěným a postiženým dětem a dětem v charitních domech.

web www.beruskahb.cz

Diecézní charita Brno - Vrakbar

Jihlava, U Pivovaru kontakt +420 567 304 802, (135 poboček)

Poskytujeme pomoc mladým lidem ve zlepšení kvality života a primární prevenci, předcházíme možným vznikajícím sociálním rizikům.

web www.jihlava.charita.cz

Diecézní charita Brno - Erko

Jihlava, Joštova 3/3 kontakt +420 567 563 676, (135 poboček)

Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

web www.jihlava.charita.cz

Diecézní charita Brno - Centrum U Větrníku

Jihlava, U Větrníku 862/17 kontakt +420 567 310 987, (135 poboček)

Snažíme se o snižování užívání drog a minimalizaci potencionálních rizik a škod, které mohou uživatelům a jejich okolí hrozit.

web www.jihlava.charita.cz

Diecézní charita Brno - Zastávka

Telč-Staré Město, Špitální 611 kontakt +420 567 563 671, (135 poboček)

Poskytujeme pomoc mladým lidem, kteří se mohou ocitnout nebo se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo se setkávají s rizikovým chováním.

web www.jihlava.charita.cz

Diecézní charita Brno - Poradna Ruth

Třebíč-Horka-Domky, Vltavínská 1376 kontakt +420 605 372 765, (135 poboček)

Poskytujeme podporu a pomoc dívkám, ženám i jejich partnerům v těžké životní situaci a nabízíme volnočasové programy pro ženy.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Středisko rané péče

Třebíč-Nové Dvory, Gen. Sochora 705/1 kontakt +420 568 851 402, (135 poboček)

Nabízíme služby a programy pro ohrožené děti a děti se zdravotním postižením i jejich rodiny.

web www.ranapecetrebic.cz

Diecézní charita Brno - Stacionář Úsměv

Třebíč-Nové Dvory, Gen. Sochora 705/1 kontakt +420 568 851 088, (135 poboček)

Poskytujeme podporu a pomoc lidem s mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Domovinka

Třebíč-Nové Dvory, Gen. Sochora 705/1 kontakt +420 568 851 146, (135 poboček)

Nabízíme denní pobyt pro seniory a osoby se zdravotním handicapem včetně kulturního a aktivizačního programu.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - K-centrum Noe

Třebíč-Nové Dvory, Hybešova 245/10 kontakt +420 568 840 688, (135 poboček)

Nabízíme komplexní pomoc drogově závislým lidem, jejich rodinám a přátelům.

web www.kcentrumnoe.cz

Diecézní charita Brno - Nízkoprahový klub Barák

Třebíč-Nové Dvory, Mládežnická 229 kontakt +420 568 422 520, (135 poboček)

Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež a služby terénního programu streetwork.

web www.klubzamek.cz

Diecézní charita Brno - Osobní asistence

Třebíč-Vnitřní Město, Karlovo nám. 41/30 kontakt +420 568 420 002, (135 poboček)

Nabízíme pomoc dětem i dospělým se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo nemoci.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Paprsek naděje

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 479, (135 poboček)

Nabízíme pomoc lidem dlouhodobě psychicky nemocným a zkvalitnění jejich života, pomoc při začleňování do společnosti a uplatňování jejich práv.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Ambrela

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 476, (135 poboček)

Nabízíme pomoc dětem i mládeži při začleňování do společnosti, řešení jejich problémů. Provozujeme hudební zkušebnu.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Klub Zámek

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 483, (135 poboček)

Nabízíme pomoc mladým lidem v jejich sociálním začlenění do společnosti a provozujeme nízkoprahový klub.

web www.klubzamek.cz

Diecézní charita Brno - pomoc pro seniory

Žďár nad Sázavou 4, Studentská 1699/4 kontakt +420 776 714 677, (135 poboček)

Nabízíme pomoc pro seniory a osoby s postižením při zvládání běžných denních činností.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - Ponorka

Žďár nad Sázavou 6, Nádražní 1141/44 kontakt +420 566 523 975, (135 poboček)

Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež i terénní sociální práce a realizujeme programy primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

web www.ponorka.ecn.cz