Charita, charitativní organizace - Žďár nad Sázavou

1 - 17 firem z 17 nalezených

Česká katolická charita - CHARITNÍ DOMOV MORAVEC

Moravec 53, Moravec kontakt +420 566 673 716, (1 pobočka)

Charitní domov je součástí České katolické charity, jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference. Charitní domov poskytuje v obci Moravec pobytovou službu "domov pro seniory". Dnes je charitní domov otevřený nejen pro kněze, řeholníky a řeholnice, ale pro všechny, kdo chtějí své stáří prožít v duchovním prostředí, v ovzduší lidské blízkosti, důvěry a pokoje. V našem týmu jsou pouze proškolení sociální pracovníci s léty praxe, kteří díky profesionálnímu a laskavému přístupu…

web www.charitamoravec.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 1, Horní 1679/22 kontakt +420 566 626 040, (135 poboček)

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Žďár nad Sázavou 1)

Žďár nad Sázavou 1, Horní 1679/22 kontakt +420 566 626 040, (135 poboček)

Provozujeme charitativní, humanitární a církevní organizaci pro pomoc lidem v nouzi.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Žďár nad Sázavou 3)

Žďár nad Sázavou 3, Okružní 925/1 kontakt +420 566 629 319, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Žďár nad Sázavou 4)

Žďár nad Sázavou 4, Studentská 1699/4 kontakt +420 566 626 041, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým a zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - pomoc pro seniory

Žďár nad Sázavou 4, Studentská 1699/4 kontakt +420 776 714 677, (135 poboček)

Nabízíme pomoc pro seniory a osoby s postižením při zvládání běžných denních činností.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - Ponorka

Žďár nad Sázavou 6, Nádražní 1141/44 kontakt +420 566 523 975, (135 poboček)

Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež i terénní sociální práce a realizujeme programy primární prevence sociálně nežádoucích jevů.

web www.ponorka.ecn.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Bystřice nad Pernštejnem)

Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643 kontakt +420 566 551 766, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - volný čas seniorů

Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643 kontakt +420 566 551 766, (135 poboček)

Nabízíme programy pro aktivní trávení volného času seniorů.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - volný čas těhotných žen a rodičů předškoláků

Bystřice nad Pernštejnem, Hornická 643 kontakt +420 731 130 776, (135 poboček)

Nabízíme volnočasové programy pro těhotné ženy a rodiče předškolních dětí.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - Nadosah

Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 299 kontakt +420 739 389 232, (135 poboček)

Provozujeme nízkoprahový klub pro děti i mládež, poskytujeme pomoc při zvládání sociálních obtíží v dospívání a provádíme sociální terénní práce.

web www.nadosah-cp.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Nížkov)

Nížkov, Nížkov 37 kontakt +420 566 626 041, (135 poboček)

Poskytujeme služby pro seniory a osobám se zdravotním postižením v aktivním a důstojném životě.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Nové Město na Moravě)

Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 12 kontakt +420 731 130 772, (135 poboček)

Nabízíme domácí ošetřovatelskou péči pro seniory a zdravotně postižené a možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - volný čas těhotných žen a rodičů předškoláků (pobočka Radešínská Svratka)

Radešínská Svratka, Radešínská Svratka 11 kontakt +420 732 126 905, (135 poboček)

Nabízíme volnočasové programy pro těhotné ženy a rodiče předškolních dětí.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - péče o mentálně postižené

Velké Meziříčí, Čechova 1660/30 kontakt +420 566 522 867, (135 poboček)

Poskytujeme pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením při zvládání běžných denních úkonů.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno - volný čas těhotných žen a rodičů předškoláků (pobočka Velké Meziříčí)

Velké Meziříčí, Ostrůvek 288/2 kontakt +420 777 183 388, (135 poboček)

Nabízíme volnočasové programy pro těhotné ženy a rodiče předškolních dětí.

web www.zdar.charita.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Velké Meziříčí)

Velké Meziříčí, Poříčí 1256/11 kontakt +420 608 068 162, (135 poboček)

Nabízíme domácí ošetřovatelskou péči pro seniory a zdravotně postižené a možnost zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

web www.zdar.charita.cz