Charita, charitativní organizace - Třebíč

1 - 16 firem z 16 nalezených

Občanské sdružení Sirius Třebíč

Třebíč-Podklášteří, Palackého 790/42 kontakt

Canisterapie formou pravidelných návštěv ústavů, stacionářů, mateřských, základních škol. Dětské tábory.

web www.siriustrebic.cz

Diecézní charita Brno (pobočka Třebíč-Zámostí)

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 470, (135 poboček)

Zajišťujeme charitativní a humanitární pomoc lidem v nouzi.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Azylový dům pro muže

Třebíč-Horka-Domky, Heliadova 811/10 kontakt +420 568 843 168, (135 poboček)

Poskytujeme podporu, pomoc a azylové ubytování pro muže v nepříznivé sociální situaci a předcházíme jejich vyloučení ze společnosti.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Poradna Ruth

Třebíč-Horka-Domky, Vltavínská 1376 kontakt +420 605 372 765, (135 poboček)

Poskytujeme podporu a pomoc dívkám, ženám i jejich partnerům v těžké životní situaci a nabízíme volnočasové programy pro ženy.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Středisko rané péče

Třebíč-Nové Dvory, Gen. Sochora 705/1 kontakt +420 568 851 402, (135 poboček)

Nabízíme služby a programy pro ohrožené děti a děti se zdravotním postižením i jejich rodiny.

web www.ranapecetrebic.cz

Diecézní charita Brno - Stacionář Úsměv

Třebíč-Nové Dvory, Gen. Sochora 705/1 kontakt +420 568 851 088, (135 poboček)

Poskytujeme podporu a pomoc lidem s mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Domovinka

Třebíč-Nové Dvory, Gen. Sochora 705/1 kontakt +420 568 851 146, (135 poboček)

Nabízíme denní pobyt pro seniory a osoby se zdravotním handicapem včetně kulturního a aktivizačního programu.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - K-centrum Noe

Třebíč-Nové Dvory, Hybešova 245/10 kontakt +420 568 840 688, (135 poboček)

Nabízíme komplexní pomoc drogově závislým lidem, jejich rodinám a přátelům.

web www.kcentrumnoe.cz

Diecézní charita Brno - Domov pro matky s dětmi (pobočka Třebíč-Nové Dvory)

Třebíč-Nové Dvory, Manž. Curieových 604/13 kontakt +420 568 828 766, (135 poboček)

Poskytujeme sociální služby a azylové ubytování pro matky s dětmi v nouzi.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Nízkoprahový klub Barák

Třebíč-Nové Dvory, Mládežnická 229 kontakt +420 568 422 520, (135 poboček)

Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež a služby terénního programu streetwork.

web www.klubzamek.cz

Diecézní charita Brno - Osobní asistence

Třebíč-Vnitřní Město, Karlovo nám. 41/30 kontakt +420 568 420 002, (135 poboček)

Nabízíme pomoc dětem i dospělým se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo nemoci.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Paprsek naděje

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 479, (135 poboček)

Nabízíme pomoc lidem dlouhodobě psychicky nemocným a zkvalitnění jejich života, pomoc při začleňování do společnosti a uplatňování jejich práv.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Ambrela

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 476, (135 poboček)

Nabízíme pomoc dětem i mládeži při začleňování do společnosti, řešení jejich problémů. Provozujeme hudební zkušebnu.

web www.trebic.charita.cz

Diecézní charita Brno - Klub Zámek

Třebíč-Zámostí, L. Pokorného 15/10 kontakt +420 568 408 483, (135 poboček)

Nabízíme pomoc mladým lidem v jejich sociálním začlenění do společnosti a provozujeme nízkoprahový klub.

web www.klubzamek.cz

Diecézní charita Brno - Charitní pečovatelská služba (pobočka Hrotovice)

Hrotovice, F. B. Zvěřiny 217 kontakt +420 568 860 868, (135 poboček)

Nabízíme pomoc a péči seniorům i zdravotně postiženým a zapůjčení kompenzačních a cvičebních pomůcek.

web www.trebic.charita.cz

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s. (pobočka Třebíč, Jejkov)

Třebíč, Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2 kontakt +420 568 809 111, (68 poboček)

Snaha o záchranu odložených novorozenců. Instalace babyboxů po dohodě se zdravotními zařízení, sledování a podpora vývoje odložených dětí, snaha o humanizaci společnosti, spolupráce s ostatními orgány a institucemi, informování veřejnosti o dané problematice.

web www.babybox.cz