Ústřední orgány státní správy - Cheb

1 - 3 firem z 3 nalezených

Státní oblastní archiv v Plzni (pobočka Cheb)

Cheb, Františkánské náměstí 160/14 kontakt +420 354 422 556, (12 poboček)

Provozujeme správní úřad úseku archivnictví a spisové služby, přímo řízený ministerstvem vnitra. Zabýváme se výkonem státní správy.

web www.soaplzen.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (pobočka Cheb)

Cheb, Svobody 207/52 kontakt +420 354 431 697, (38 poboček)

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné publikace.

web www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky- Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (pobočka Mariánské Lázně)

Mariánské Lázně, Hlavní třída 504/41 kontakt +420 354 624 081, (32 poboček)

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

web www.slavkovskyles.ochranaprirody.cz