Odpady – Čížová okres Písek

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Čížová.

1–10 firem z 48 nalezených Filtry

1Cvaniga Milan

495 m Čížová 86, Čížová Bezdlužná

Výkup a odvoz kovového odpadu.

3Polanský Lubomír (pobočka Písek)2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
5.5 km Dukelská , Písek Bezdlužná

Poskytuji zemní a demoliční práce. Dále i recyklace sutí, nákladní a nadrozměrnou autodoprava.

4Městské služby Písek s.r.o. - sběrný dvůr (pobočka Písek, Na Pěníku)14 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
5.6 km Na Pěníku , Písek Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr. Dále i skladování a likvidace plastů, skla, monočlánků, akumulátorových baterií i nebezpečného odpadu.

5Sběrné suroviny, a.s. (pobočka Písek, Vinařického)16 poboček

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
5.6 km Vinařického 4571, Písek Bezdlužná

Zpracování, nákup a prodej železného šrotu, neželezných kovů, akumulátorů, papírů a plastů.

6Městské služby Písek s.r.o. - sběrný dvůr14 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
5.7 km Zátavské nábř. , Písek
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr. Dále i skladování a likvidace plastů, skla, monočlánků, akumulátorových baterií i nebezpečného odpadu.

7PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o. (pobočka Písek)9 poboček

6.5 km Samoty 2124, Písek
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Výkup, prodej a zpracování barevných kovů, železných kovů i olověných akumulátorů. Dále i ekologické likvidace vozidel.

8Městské služby Písek s.r.o. - sběrný dvůr (pobočka Písek, Sedláčkova)14 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
6.8 km Sedláčkova 472/6, Písek
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr. Dále i skladování a likvidace plastů, skla, monočlánků, akumulátorových baterií i nebezpečného odpadu.

9Městské služby Písek s.r.o. - sběrný dvůr (pobočka Písek, Táborská)14 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
6.9 km Táborská , Písek Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr. Dále i skladování a likvidace plastů, skla, monočlánků, akumulátorových baterií i nebezpečného odpadu.

10Rekultivace Písek spol. s r.o.

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
6.9 km K Lipám 132, Písek Bezdlužná

Recyklace stavebních hmot a demoličních odpadů, ukládání zeminy a jiných zbytkových materiálů. Dále i prodej recyklátu.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Písek


Odpady v lokalitě Čížová – detailní popis

Druhy odpadu

  • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
  • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
  • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
  • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
  • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

  • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
  • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
  • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

  • Opětovné využití 
  • Materiálové využití – recyklace, kompostování
  • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
  • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace