Odpady – Vrcovice okres Písek

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Vrcovice.

1–10 firem z 48 nalezených Filtry

1Obec Záhoří - sběrný dvůr2 pobočky

2.8 km Horní Záhoří 3, Záhoří
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr.

2PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o. (pobočka Písek)9 poboček

3.0 km Samoty 2124, Písek
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Výkup, prodej a zpracování barevných kovů, železných kovů i olověných akumulátorů. Dále i ekologické likvidace vozidel.

3Městské služby Písek s.r.o. - sběrný dvůr (pobočka Písek, Táborská)14 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
3.2 km Táborská , Písek Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr. Dále i skladování a likvidace plastů, skla, monočlánků, akumulátorových baterií i nebezpečného odpadu.

4Městské služby Písek s.r.o. - sběrný dvůr (pobočka Písek, Sedláčkova)14 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
3.6 km Sedláčkova 472/6, Písek
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr. Dále i skladování a likvidace plastů, skla, monočlánků, akumulátorových baterií i nebezpečného odpadu.

5Městské služby Písek s.r.o. - sběrný dvůr (pobočka Písek, Na Pěníku)14 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
4.0 km Na Pěníku , Písek Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr. Dále i skladování a likvidace plastů, skla, monočlánků, akumulátorových baterií i nebezpečného odpadu.

6Sběrné suroviny, a.s. (pobočka Písek, Vinařického)16 poboček

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
4.0 km Vinařického 4571, Písek Bezdlužná

Zpracování, nákup a prodej železného šrotu, neželezných kovů, akumulátorů, papírů a plastů.

7Mokráček Jindřich

Provádím demoliční, zednické, zemní a sanační práce. Dále se zaměřuji na výkopy pro inženýrské sítě, plynovody, vodovody, kanalizace a telekomunikační sítě.

8Polanský Lubomír (pobočka Písek)2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
4.4 km Dukelská , Písek Bezdlužná

Poskytuji zemní a demoliční práce. Dále i recyklace sutí, nákladní a nadrozměrnou autodoprava.

9ČEVAK a.s. (pobočka Písek)6 poboček

4.8 km Nádražní 701/13, Písek Bezdlužná

Úpravny vody, provoz vodovodních a kanalizačních sítí, čistírny odpadních vod. Odvoz a likvidace obsahu septiků, jímek a žump, čištění kanalizačních stok, příjem a likvidace komunálních odpadních vod a průsakových vod ze skládek, zavážení vodojemů, jejich čištění a dezinfekce i další služby.

10Městské služby Písek s.r.o. - sběrný dvůr (pobočka Písek, Pivovarská)14 poboček

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
5.1 km Pivovarská , Písek Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr. Dále i skladování a likvidace plastů, skla, monočlánků, akumulátorových baterií i nebezpečného odpadu.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Písek


Odpady v lokalitě Vrcovice – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace