Odpady – Jetětice okres Písek

Každý člověk vyprodukuje ročně několik set kilogramů odpadů, se kterým je třeba dále správně nakládat. Pokud odpad správně roztřídíte, čeká ho recyklace a další život v podobě nového výrobku. Přehled sběrných dvorů v lokalitě Jetětice.

1–10 firem z 48 nalezených Filtry

1Městys Bernartice - sběrný dvůr2 pobočky

6.7 km Jestřebice , Bernartice
Otevřeno od 9:00
Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr.

2Obec Záhoří - sběrný dvůr2 pobočky

7.4 km Horní Záhoří 3, Záhoří
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Provozujeme sběrný dvůr.

3FAST KOVOŠROT s.r.o. (pobočka Milevsko)2 pobočky

4.5
★★★★★
★★★★★
(12)
8.4 km Sažinova 302/1, Milevsko
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Výkup, likvidace, zpracování a odvoz kovového odpadu a barevných kovů.

4Služby Města Milevska, spol. s r.o.1 pobočka

3.6
★★★★★
★★★★★
(5)
8.8 km Karlova 1012, Milevsko Bezdlužná

Nabídka zámečnických, stavebních, úklidových a zemních prací. Dále i provoz sběrného dvoru. Mimo jiné i sadové a parkové úpravy.

5Pohřební služba Milevsko1 pobočka

9.1 km Masarykova 165, Milevsko Bezdlužná

Naše pohřební služba nabízí komplexní hřbitovní a pohřební služby, na vysoké profesionální a etické úrovni. Zajišťujeme pohřby do země, kremace, civilní obřady i církevní obřady. Dále nabízíme převozy zesnulých, velký výběr rakví, urny, květinové dary (pohřební kytice, obřadní věnce) a smuteční…

6Sběrné suroviny, a.s. (pobočka Milevsko)16 poboček

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
9.2 km Dukelská 2118, Milevsko Bezdlužná

Zpracování, nákup a prodej železného šrotu, neželezných kovů, akumulátorů, papírů a plastů.

7Sběrné suroviny, a.s. (pobočka Písek, Samoty)16 poboček

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
9.5 km Samoty 1524, Písek Bezdlužná

Zpracování, nákup a prodej železného šrotu, neželezných kovů, akumulátorů, papírů a plastů.

8SH Drtiče s.r.o. (pobočka Zběšičky)1 pobočka

9.6 km Zběšičky 52, Zběšičky
Dnes už má zavřeno

Zpracovávání odpadů drtičem a likvidací odpadů. Dále i odstraňování starých ekologických zátěží.

9CELIA - CZ s.r.o. (pobočka Sepekov)13 poboček

10.1 km Sepekov 253, Sepekov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Výkup železných a neželezných kovů, papíru, časopisů a europalet. Dále i provádíme ekologickou likvidaci autobaterií a katalyzátorů.

10CELIA - CZ s.r.o (pobočka Sepekov)13 poboček

10.1 km Sepekov 253, Sepekov Bezdlužná

Výkup železných i neželezných kovů, papíru, časopisů a europalet. Odborné třídění odpadu, odvoz od zákazníka, kontejnerový svoz a sběr šrotu.


Odpady – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Písek


Odpady v lokalitě Jetětice – detailní popis

Druhy odpadu

 • Komunální odpad – veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce
 • Zbytkový komunální odpad – odpad, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek nebo objemného odpadu (odpad z domácností nadměrných rozměrů a odpad velké hmotnosti, který nelze odkládat do běžných kontejnerů nebo popelnic)
 • Tuhý komunální odpad – odpad, který si za běžných atmosférických podmínek zachovává svůj tvar
 • Domovní odpad – odpad z běžné denní spotřeby domácností 
 • Biologicky rozložitelný odpad – odpad, který se rozkládá anaerobně nebo aerobně (např. potraviny, zeleň)

Dělení odpadu

 • Podle skupenství – pevné odpady a kapalné odpady
 • Podle původu – komunální, zemědělské, průmyslové, odpady z těžby
 • Podle legislativy – nebezpečný odpad, ostatní odpad

Využití odpadu

 • Opětovné využití 
 • Materiálové využití – recyklace, kompostování
 • Energetické využití – přímé spalování nebo zplyňování, výroba paliv
 • Uložení na skládce odpadů

Třídění odpadu

Plasty – žlutý kontejner

Do žlutého kontejneru na plasty patří: sešlápnuté PET lahve, balící fólie, plastové sáčky, plastové tašky, kelímky od mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, obaly od CD disků, pěnový polystyren a další výrobky z plastů.

Naopak do žlutého kontejneru nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky.

Papír – modrý kontejner

Do modrého kontejneru na papír patří: noviny, časopisy, knihy, sešity, papírové obaly, krabice nebo cokoliv z lepenky. Lze sem hodit i papír s kancelářskými sponkami, obálky s fóliovými okénky nebo bublinkové obálky bez plastového vnitřku.

Naopak do modrého kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jinak znečištěný papír, účtenky nebo celé svazky knih. Knihy lze vhazovat pouze bez vazby a ve větším množství patří knihy do sběrného dvora.

Sklo – zelený kontejner nebo bílý kontejner

Do zeleného kontejneru na sklo patří: barevné sklo (lahve od piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken nebo dveří.

Do bílého kontejneru na sklo patří: čiré sklo (sklenice od marmelád, zavařenin, kompotů, kečupů) a rozbité skleničky.

Naopak do těchto kontejnerů nepatří: autosklo, zrcadla, drátované sklo, pozlacená nebo pokovená skla, keramika, porcelán, sklokeramika nebo vratné zálohované sklo.

Nápojový karton – kontejner označený oranžovou nálepkou nápojové kartony

Do kontejneru označeného oranžovou nálepkou patří: krabice od mléka a mléčných výrobků, džusů nebo vína.

Naopak sem nepatří: nápojové kartony obsahující zbytky nápojů nebo sáčky např. od kávy a různých potravin v prášku.

Kovy – šedý kontejner nebo kontejner označený šedou nálepkou kovové odpady

Do kontejneru na kovový odpad patří: plechovky od nápojů, konzervy, alobal, kovové zátky, hřebíky, šrouby, kancelářské sponky nebo kovové tuby.

Objemnější kovový odpad (např. trubky, plechy, vany, kola) lze odvézt do sběrného dvora.

Naopak sem nepatří: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, těžké nebo toxické kovy (olovo, rtuť) nebo domácí spotřebiče.

Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je každý občan povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem.

Recyklace

Recyklace je technologický proces nakládání s odpadem, kdy se z odpadního materiálu vytvoří nový materiál přibližně stejné kvality. Recyklace přispívá ke snížení potřeby těžby nových surovin, přispívá k využití odpadů a snižuje zátěž životního prostředí

Více informací o recyklaci se dozvíte na webové stránce trideniodpadu.cz/recyklace