Úřady, instituce - Kraj Vysočina

3581 - 3600 firem z 4764 nalezených

Římskokatolická farnost Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou, Farní 49 kontakt +420 387 250 365, (1 pobočka)

Naše farnost pořádá bohoslužby a zajišťuje duchovní setkání.

web www.farnost-borsov-nad-vltavou.webnode.cz

Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

České Budějovice 1, U Černé věže 71/4 kontakt +420 386 350 455

Bohoslužby a duchovní setkání v hlavním kostelem českobudějovické diecéze. Kostel byl dostavován ještě několik desítek let. V 16. století získal novou zvonici v Černé věži a v roce 1785 se stal katedrálou.

web www.dekanstvicb.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum České Budějovice

České Budějovice 6, Novohradská 1156 kontakt +420 386 356 184

Provádíme ochranu a obhajobu potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Poskytujeme tlumočnické služby pro sluchově postižené, také kurzy znakového jazyka pro veřejnost. Vedeme poradenské centrum pro sluchově postižené, sociálněprávní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pronájem místností.

web www.snncr.cz

Římskokatolická farnost Ledenice

Ledenice, Náměstí 1 kontakt +420 380 420 341

Naše římskokatolická farnost v Ledenicích pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

web www.ledenice-farnost.cz

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů JIHOČESKÉHO KRAJE

České Budějovice 6, Lannova tř. 63/41 kontakt +420 602 772 846

Vytváříme podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů, také majetku před požáry. Poskytujeme pomoc při živelních pohromách a mimořádných událostech.

web www.dh.cz

Divadelní soubor J.K.Tyl České Budějovice

České Budějovice 2, Husova tř. 622/45 kontakt +420 733 170 172

Vedeme ochotnický divadelní soubor.

web www.dstylcb.cz

Borůvka - Borovany

Borovany, Petra z Lindy 147 kontakt +420 387 981 969

Poskytujeme pomoc rodinám s těžce tělesně postiženými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme letní tábory pro těžce tělesně znevýhodněné občany a týdenní nácvikové kurzy.

web www.boruvka-borovany.cz

Sdružení jihočeských chovatelů hospodářských zvířat

Nové Homole, Korosecká 136 kontakt +420 381 291 191

Vedeme dobrovolnou zájmovou organizaci sdružující chovatele plemenných zvířat.

zobrazit detail

STŘEP

České Budějovice 1, U Černé věže 71/4 kontakt +420 605 575 716

Zabýváme se tlumočením a poradenstvím ve znakové řeči. Realizujeme vzdělávací semináře a přednášky.

zobrazit detail

Jihočeská Lambda

České Budějovice 2, Labská 1153/3 kontakt

Nabízíme informace z oblasti sexu, erotiky a legislativní problematiky lesbiček a homosexuálů. Poskytujeme poradenství v oblasti pohlavních chorob jako je HIV/AIDS.

web www.klucicb.cz

Hortensia

České Budějovice 1, Panská 174/7 kontakt +420 387 432 293

Zabýváme se vytvářením podmínek pro umělecké a společenské aktivity v České republice i v zahraničí. Organizujeme poznávací zájezdy se zaměřením na památky a výtvarné umění.

web www.schel-galery.cz

Aeroklub Planá, občanské sdružení

Zliv, Bezdrevská 471 kontakt +420 777 691 099

Provozujeme občanské sdružení sportovních letců. Nabízíme zázemí leteckým modelářům a nadšencům zajímajícím se o renovaci historických letadel.

web www.akplana.cz

Misijní skupina Křesťanské společenství České Budějovice

Borovany, Vrcov 73 kontakt +420 724 435 423

Staráme se o adoptované dítě na dálku. Zajišťujeme bohoslužby a duchovní setkání. Máme biblický program pro děti od 4 do 6 let.

web www.kaescb.cz

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

České Budějovice 3, Husova tř. 1847/5 kontakt +420 387 310 379

Nabízíme ochranu společných zájmů a práv sdružených obcí. Zaměřujeme se na dopravní obslužnost, odpadové hospodářství a budování infrastruktury, na úsek kultury, lidských zdrojů, místní demokracie, sportu, cestovního ruchu a životního prostředí.

web www.smojk.cz

Rodinné centrum ROZÁRKA

České Budějovice 3, Průběžná 2503/38 kontakt +420 776 188 572

Provozujeme sdružení dětí se zdravotním postižením.

web rozarkarc.webnode.cz

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,o.s. Okresní organizace SPMP ČR České Budějovice

České Budějovice 5, Ledenická 1157/99 kontakt +420 387 451 186

Vedeme sdružení pro pomoc osobám s mentálním postižením.

zobrazit detail

Sdružení Růže, z.s.p.o.

Borovany, Žižkovo nám. 107 kontakt +420 725 528 797

Vedeme sdružení obcí a právnických osob hájící lidská práva. Dále se zabýváme ekologickou situací na Novohradsku.

web www.sdruzeniruze.cz

Blata

Pištín, Češnovice 33 kontakt +420 387 983 004

Jsme sdružení obcí jehož účelem je společné přispívání k rozvoji regionu.

web www.svazekblata.cz

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rudolfov

Rudolfov, Mlýnské údolí 178/1 kontakt +420 387 228 359

Vedeme sdružení zahrádkářů a hájíme jejich zájmy. Provozujeme moštárnu a palírnu.

zobrazit detail

Asociace TOM ČR, TOM 19 212 Malý Furiant

České Budějovice 6, Dukelská 626/65 kontakt +420 777 578 252

Vedeme turistické sdružení.

zobrazit detail