Základní školy – Český Krumlov

Základního vzdělávání je povinno účastnit se každé dítě v ČR. Základní vzdělávání se realizuje na běžné základní škole a speciální základní škole. Jeho cílem je vytvoření základů pro celoživotní učení. Přehled základních škol v lokalitě Český Krumlov.

1–10 firem z 45 nalezených Filtry

1Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67

4.8
★★★★★
★★★★★
(23)
Linecká 67, Český Krumlov Bezdlužná

Provozujeme dům dětí a mládeže. Pořádáme kurzy pro děti, dospělé i seniory, soutěže, výukové programy, víkendové akce. Nabízíme dopravní hřiště, sportovní vyžití, letní táborovou činnost a zájmové kroužky.

2Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Za Nádražím 223, Český Krumlov Bezdlužná

Provozujeme mateřskou školu v klidném, bezprašném prostředí v těsné blízkosti základní školy a sídliště.

3Základní škola Kaplice, Fantova 446

Provozujeme základní školu se školní jídelnou a družinou.

4Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40

5.0
★★★★★
★★★★★
(3)
Švermova 115, Horní Planá Bezdlužná

Provozujeme základní praktickou školu , dětský domov a školní jídelnu. Základní škola má kapacitu pro 55 žáků. V přízemí budovy je vlastní tělocvična.

5Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov

Činnost základní školy. Poskytujeme žákům možnost absolvovat jazykové vzdělávání ukončenou mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD.

6Základní škola Český Krumlov, Linecká 43

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
Linecká 43, Český Krumlov Bezdlužná

Provozujeme základní školu v centru města. Škola má dvě počítačové učebny, jazykovou učebnu, dvě učebny pracovních činností, kuchyňku pro výuku vaření a tělocvičnu.

7Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222

5.0
★★★★★
★★★★★
(16)
Za Nádražím 222, Český Krumlov Bezdlužná

Provozujeme základní školu. Výučujeme i v odborných učebnách fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy a praktických činností, třech učebnách vybavených počítači, dvou tělocvičnách, na moderním školním hřišti s tartanovým povrchem a na školní zahradě. Pro výtvarnou výchovu…

8Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

Provozujeme základní školu pro 150 žáků s jídelnou a družinou a mateřskou školu. Žáci mohou navštěvovat různé zájmové kroužky např. výtvarný kroužek, rehabilitační cvičení, sportovní kroužky.

9Základní škola a Mateřská škola v Hořicích na Šumavě, okres Český Krumlov

Naše škola si přeje, aby děti a žáci, kteří do ní chodí byli spokojení. Je to velká odměna, pro nás, učitele, když dítě chodí do školy rádo. Proto se snažíme používat takové výukové metody, které by zajistily nejen zvládnutí požadovaného učiva, ale aby byly pro děti zajímavé. To neznamená, že děti…

10Základní škola a Mateřská škola Vyšší Brod

5.0
★★★★★
★★★★★
(2)
Náměstí 58, Vyšší Brod Bezdlužná

Poskytování základního vzdělání.


Základní školy – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Český Krumlov


Základní školy v lokalitě Český Krumlov – detailní popis

Základní vzdělávání probíhá na základních školách, které mají 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. První stupeň tvoří první až pátý ročník. Druhý stupeň tvoří šestý až devátý ročník. Zřizují se i základní školy, které nemají všechny ročníky. 

Povinná školní docházka

Plnit školní docházku je povinné po dobu devíti školních roků. Nejdéle však do konce školního roku, ve kterém žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku. Pokud není dítě v tomto věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Součástí žádosti musí být posudek od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Cíl základního vzdělávání

Cílem základního vzdělávání je osvojení si potřebné strategie učení a na jejím základě získat motivaci k celoživotnímu učení

Získání základního vzdělání 

Základní vzdělání získá žák úspěšným absolvováním vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Základní vzdělávání lze také získat po splnění povinné školní docházky a zároveň úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole. 

Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole speciální získá žák základy vzdělání.