Úřady, instituce – Březová okres Sokolov

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Březová.

1–10 firem z 190 nalezených Filtry

1Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sokolov

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
160 m Komenského 232, Březová Bezdlužná

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sokolov, se sídlem Komenského 232, 356 01, Březová, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 36674, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1996. Více informací naleznete na našich…

2Městský úřad Březová

260 m nám. Míru 230, Březová
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

3MAS Sokolovsko o.p.s.

4.5
★★★★★
★★★★★
(2)
260 m nám. Míru 230, Březová Bezdlužná

Nabídka realizace metody LEADER a programu EAFRD na území regionu. Poskytování služeb při financování projektů k rozvoji regionu. Koordinace sokolovského regionu ve všech oblastech. Posouzení projektů k rozvoji regionu.

5Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Březová

340 m Sklářská 83, Březová Bezdlužná

Naše organizace Pionýr pořádá společenské akce. Dále pro děti i mládež zajišťuje tábory.

6Sbor dobrovolných hasičů Březová

450 m Okružní 178, Březová Bezdlužná

Sbor dobrovolných hasičů Březová, se sídlem Okružní 178, 356 01, Březová, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 31346, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1995. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

7Sdružení pro zdravý život (pobočka Březová)1 pobočka

460 m Sklářská 124, Březová Bezdlužná

Naše sdružení pořádá besedy, akce na podporu zdravého životního stylu.

8Obecní úřad Dolní Rychnov1 pobočka

1.8 km Revoluční 303, Dolní Rychnov Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

9Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. (pobočka Sokolov)10 poboček

4.7
★★★★★
★★★★★
(24)
2.3 km Chebská 282 , Sokolov Bezdlužná

Nabízíme zimní údržbu vozovek a údržbu silniční zeleně i opravy mostů a značení.

10Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

4.2
★★★★★
★★★★★
(21)
2.3 km Chebská 282, Sokolov Bezdlužná

Správa, údržba a evidence pozemních komunikací a dopravních ploch. Prohlížíme pozemní komunikace a mostní objekty na silnicích II. a III. třídy. Zabýváme se opravami silnic a mostů, výkupy, odprodeje či směny.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Úřady, instituce v lokalitě Březová – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)