Úřady, instituce – Sokolov okres Sokolov

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Sokolov.

1–10 firem z 208 nalezených Filtry

1ZDRAPOSO, z.s.

133 m Gagarinova 2048 , Sokolov
Otevřeno od 7:00

Poskytujeme služby pro zdravotně postižené občany. Učíme je ovládáním základních dovedností umožňujících vlastní samostatnou realizaci. Zajišťujeme práci v chráněných dílnách v oborech košíkářství, keramika, tkalcovství a drobná truhlařina.

2Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Okresní výbor Sokolov

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
206 m Hornická 1595, Sokolov Bezdlužná

Náš svaz nabízí léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

3Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s. (pobočka Sokolov)5 poboček

3.0
★★★★★
★★★★★
(1)
206 m Hornická 1595, Sokolov Bezdlužná

Naším cílem je ochrana a obhajoba práv a potřeb a zájmů sluchově postižených občanů v ČR a zajišťujeme tlumočnické služby a sociální poradenství.

4Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Sokolov…

206 m Hornická 1595, Sokolov Bezdlužná

Sdružujeme osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájíme potřeby a zájmy OZP i seniorů.

5Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Sokolov

206 m Hornická 1595, Sokolov Bezdlužná

Sdružení osob se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájíme potřeby a zájmy OZP i seniorů.

6Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace Sokolov

206 m Hornická 1595, Sokolov Bezdlužná

Náš svaz nabízí léčebné a sociální rehabilitace pro zdravotně postižené civilizačními chorobami.

7Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Sokolov

206 m Hornická 1595, Sokolov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Sokolov, se sídlem Hornická 1595, 356 01, Sokolov, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 48519, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 2003. Zdroj:…

8Tělovýchovná unie Sokolov

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
418 m Boženy Němcové 1780, Sokolov Bezdlužná

Naše instituce podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a práva.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Úřady, instituce v lokalitě Sokolov – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)