Úřady, instituce – Horní Slavkov okres Sokolov

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Horní Slavkov.

1–10 firem z 190 nalezených Filtry

1Úřad práce Horní Slavkov - Zprostředkování zaměstnání, sociální služby444 poboček

530 m Dlouhá 634/12, Horní Slavkov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Kontaktní pracoviště sleduje databázi a podává informace o volných pracovních místech a aktualizuje je, zároveň aktivně vyhledává informace o volných pracovních místech, vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, rozhoduje o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení…

2Odborová organizace OS SOO při Městském úřadu Horní Slavkov

530 m Dlouhá 634/12, Horní Slavkov Bezdlužná

Odborová organizace OS SOO při Městském úřadu Horní Slavkov, se sídlem Dlouhá 634/12, 357 31, Horní Slavkov, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 8376, Krajský soud v Plzni. Právní forma Odborová organizace. Založení v roce 1993. Zdroj: výpis z…

3Městský úřad Horní Slavkov

530 m Dlouhá 634/12, Horní Slavkov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

4Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov

Naše sdružení nabízí vzdělávací program pro střední a vysoké školy v oblasti mediální komunikace i mezinárodní politiky.

5SKELET-SHŠ

870 m Sportovní 900, Horní Slavkov
Otevřeno do 24:00
Bezdlužná

SKELET-SHŠ, se sídlem Sportovní 900, 357 31, Horní Slavkov, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 4232, Krajský soud v Plzni. Právní forma Spolek. Založení v roce 2005. Zdroj: výpis z dat Registru Ares, CreditCheck.

6Junák - český skaut, středisko Arnika Horní Slavkov, z.s.

Naše mezinárodní výchovné hnutí je pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory.

7Údržba silnic (pobočka Horní Slavkov)10 poboček

1.8 km Na Dole 684 , Horní Slavkov Bezdlužná

Nabízíme zimní údržbu vozovek a silnic i zeleně. Opravujeme mosty a značení.

8SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krásno

3.0 km Kladenská 522, Krásno Bezdlužná

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krásno, se sídlem Kladenská 522, 357 31, Krásno, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 35055, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1996. Předmětem podnikání je: Prodej kvasného lihu,…

9ROZHLED - občanské sdružení pro rozvoj Krásna a okolí

3.2 km Hlavní 392, Krásno Bezdlužná

Náš spolek se zabývá organizováním a podporou veřejně prospěšných aktivit obce.

10Městský úřad Krásno

3.6 km Radniční 1, Krásno
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Úřady, instituce v lokalitě Horní Slavkov – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)