Úřady, instituce – Staré Sedlo okres Sokolov

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Staré Sedlo.

1–10 firem z 190 nalezených Filtry

1Obecní úřad Staré Sedlo (okres Sokolov)

400 m Zámecká 100, Staré Sedlo Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

2Sbor loketských ostrostřelců

1.5 km Dvory 31, Loket Bezdlužná

Sdružujeme občany se zájmem o historické zbraně a střelbu. Naše sdružení je členem sjednocení Ostrostřelců zemí Koruny české s.o.s. a Evropského společenství historických ostrostřelců.

3Oblastní skupina agility Loket

1.9 km Sokolovská 503, Loket Bezdlužná

Sdružujeme zájemce o výcvik psů, zaměřujeme se na agility. Pořádáme závody.

4Městský úřad Loket2 pobočky

2.4 km T. G. Masaryka 1/69, Loket
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

5Římskokatolická farnost Loket

2.4 km Kostelní 13/1, Loket Bezdlužná

Naše farnost pořádá bohoslužby a zajišťuje duchovní setkání.

6Loketské zvony z.s.

2.6 km T. G. Masaryka 32/36, Loket Bezdlužná

Loketské zvony z.s., se sídlem T. G. Masaryka 32/36, 357 33, Loket, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 9115, Krajský soud v Plzni. Právní forma Spolek. Založení v roce 2018. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z…

7Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Loket

2.6 km Tyršovo náměstí 94/2, Loket Bezdlužná

Naše organizace sdružuje chovatelé a příznivce včelaření.

8Junák - český skaut, středisko Jitřenka Loket, z. s.

5.0
★★★★★
★★★★★
(1)
2.7 km Nádražní, Loket Bezdlužná

Provozujeme mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let. Organizujeme schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti.

9Občanské sdružení Sokolík

4.2
★★★★★
★★★★★
(669)
2.8 km Revoluční 424/3, Loket Bezdlužná

Občanské sdružení Sokolík, se sídlem Revoluční 424/3, 357 33, Loket, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 4561, Krajský soud v Plzni. Právní forma Spolek. Založení v roce 2006. Více informací naleznete na našich webových stránkách. Zdroj: výpis z…

10Obecní úřad Těšovice (okres Sokolov)

2.8 km Těšovice 21, Těšovice Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Úřady, instituce v lokalitě Staré Sedlo – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)