Úřady, instituce – Josefov okres Sokolov

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Josefov.

1–10 firem z 208 nalezených Filtry

1Česká společnost přátel vojenské historie, o. s.

2.6 km Čs. lesů 399, Habartov, Kluč Bezdlužná

Vedeme sdružení zájemců o historii bezpečnostních složek a složek ozbrojených sil.

2Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z. s.

4.7
★★★★★
★★★★★
(15)
2.9 km Hornická 879, Habartov-Kluč Bezdlužná

Junák - český skaut, středisko Dýmka Habartov, z. s., se sídlem Hornická 879, 357 09, Habartov-Kluč, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 38344, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1990. Více informací naleznete na…

3KLUB FILATELISTŮ 03-54, HABARTOV

3.6 km Čs. armády 747, Habartov Bezdlužná

Jsme sdružení zájemců o filatelii a příbuzné obory. Pořádáme přednášky, setkání, výstavy, aukce, veletrhy, burzy a semináře. Poskytujeme informace o známkách.Nabízíme odborné poradenství v oblasti filatelie.

4Městský klub důchodců v Habartově

3.6 km Čs. armády 747, Habartov Bezdlužná

Vedeme klub pro seniory a organizujeme kulturní i společenské akce pro aktivní seniory. Nabízíme kurzy tréninku paměti, rehabilitačního cvičení, tvůrčí dílny.

5ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST POBOČKA V HABARTOVĚ

3.6 km Čs. armády 747, Habartov Bezdlužná

Naše společnost sdružujeme profesionální i amatérské zájemce o numismatiku a příbuzné obory. Zabýváme se osvětovou a publikační činností v oboru. Poskytujeme informace o mincích, medailích, papírových platidlech, řádech a vyznamenáních. Pořádáme aukce a poznávací zájezdy.

6Obecní úřad Lomnice (okres Sokolov)

4.0
★★★★★
★★★★★
(1)
3.7 km Kraslická 44, Lomnice Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

7Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Habartov

3.8 km Karla Čapka 100, Habartov Bezdlužná

Vedeme včelařské sdružení a rozvíjíme včelařství. Sledujeme vývoj včelařství ve světě a zabýváme se propagací včelařství.

8Městský úřad Habartov3 pobočky

3.0
★★★★★
★★★★★
(2)
3.9 km náměstí Přátelství…, Habartov
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Městský úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje město.

9Karetní klub Úžlabí, občanské sdružení

3.9 km Habartov 475, Habartov Bezdlužná

Náš karetní klub pořádá karetní soutěže, společenské akce a další.

10Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina des. St. Roubala Habartov

3.9 km Habartov 315, Habartov Bezdlužná

Naše organizace pořádá společenské akce, tábory pro děti a mládež.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Úřady, instituce v lokalitě Josefov – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)