Úřady, instituce – Svatava okres Sokolov

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Svatava.

1–10 firem z 208 nalezených Filtry

1Úřad městyse Svatava1 pobočka

52 m ČSA 277, Svatava Bezdlužná

Úřad městyse podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec a obecní části.

2Pomoc v nouzi, o.p.s. (pobočka Sokolov)8 poboček

4.0
★★★★★
★★★★★
(2)
1.1 km Fibichova 852, Sokolov
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Pomáháme osobám ohroženým domácím násilím. Provozujeme sociální služby. Vedeme azylové ubytování pro muže, ženy i rodiny s dětmi. Zajišťujeme potravinovou výpomoc a odborné poradenství.

3Pomoc v nouzi, o.p.s. (pobočka Sokolov, Dvořákova)8 poboček

4.0
★★★★★
★★★★★
(2)
1.1 km Dvořákova 853, Sokolov
Otevřeno od 8:00
Bezdlužná

Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, nabízíme celkem 27 lůžek pro matky s dětmi, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi či osoby komerčně zneužívané.

4Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sokolov

4.6
★★★★★
★★★★★
(7)
1.3 km Školní 1, Sokolov Bezdlužná

Náš svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb. Dále se zabýváme ochranou životního prostředí, rozvíjíme a popularizujeme rybářský sport.

5Sbor Církve adventistů sedmého dne Sokolov

3.6
★★★★★
★★★★★
(1)
1.5 km Kraslická 14, Sokolov Bezdlužná

Náš sbor pořádá bohoslužby a zajišťuje duchovní setkání.

6Člověk v tísni, o.p.s. (pobočka Sokolov)10 poboček

1.5 km Nádražní 544, Sokolov Bezdlužná

Realizujeme humanitární i rozvojové projekty v krizových oblastech světa, podporujeme snahu o demokratizaci a dodržování lidských práv. Dále se zabýváme sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských práv.

7VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ SOKOLOVSKA

1.5 km Nádražní 544, Sokolov Bezdlužná

Vedeme sdružení pro rozvoj vodohospodářských zařízení. Sdružujeme finanční a technické prostředky.

8Demokratická Unie Odborářů

1.5 km Nádražní 108, Sokolov Bezdlužná

Demokratická Unie Odborářů, se sídlem Nádražní 108, 356 01, Sokolov, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 8117, Krajský soud v Plzni. Právní forma Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Založení v roce 2011. Více informací naleznete na…

9Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Sokolov1 pobočka

1.6 km U Divadla 144, Sokolov
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Náš spolek se zabývá podporou rozvoje myslivosti a ochranou přírody.

10Komunistická strana Čech a Moravy (pobočka Sokolov)93 poboček

1.6 km Kostelní 45, Sokolov Bezdlužná

Činnost okresní organizace levicové politické strany. Organizujeme přípravu voleb a sjezdů. Naším cílem je socialismus.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Úřady, instituce v lokalitě Svatava – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)