Úřady, instituce – Bublava okres Sokolov

Úřad je státní nebo veřejnoprávní institucí zřízený orgán, který vykonává úřední činnosti prostřednictvím příslušných úředních osob. Přehled úřadů v lokalitě Bublava.

1–10 firem z 190 nalezených Filtry

1Sbor dobrovolných hasičů Bublava

250 m Bublava, Bublava Bezdlužná

Sbor dobrovolných hasičů Bublava, se sídlem Bublava, 358 01, Bublava, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. L 31121, Městský soud v Praze. Právní forma Pobočný spolek. Založení v roce 1993. Více informací naleznete na našich webových stránkách. …

2DROSERA, Sdružení ochrany přírody a krajiny

250 m Bublava 686, Bublava Bezdlužná

Provozujeme stanici pro handicapované živočichy. Organizujeme akce o přírodě, pořádáme přírodovědné expedice.

3Obecní úřad Bublava

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

4Obecní úřad Stříbrná1 pobočka

3.0 km Stříbrná 670, Kraslice Bezdlužná

Obecní úřad podává informace žadatelům, plní úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti vykonávat státní správu, zřídí na veřejně dostupném místě úřední desku a spravuje obec.

5Lysáček Jiří

Zabývám se obchodní činností.

6SPOLEK VIVAT MUSICA KRASLICE

4.0 km Novoveská 1657/162, Kraslice Bezdlužná

Vedeme pěvecký a taneční spolek, dále dětský pěvecký sbor Harmonie. Repertoár sboru zahrnuje české i moravské lidové písně a také písně jiných národů, skladby současných českých autorů i jiné skladby.

7Sbor Bratrské jednoty baptistů v Kraslicích

4.2 km Fučíkova 1639/34, Kraslice Bezdlužná

Naše společenství křesťanů vychází z myšlenky prostředí evropské reformace. Pořádáme bohoslužby a náboženská setkání.

8Náhradním rodinám, o.p.s. (pobočka Kraslice)2 pobočky

5.0
★★★★★
★★★★★
(5)
4.2 km Fučíkova 1639/34, Kraslice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Náhradním rodinám, o.p.s., se sídlem Fučíkova 1639/34, 358 01, Kraslice, v okrese Sokolov a v kraji Karlovarský kraj, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. O 158, Krajský soud v Plzni. Právní forma Obecně prospěšná společnost. Založení v roce 2011. Pracuje u nás 6 - 9 zaměstnanců. Předmětem…

9Kraslický ŠNEK, o.p.s.

4.2 km Fučíkova 1639/34, Kraslice
Dnes už má zavřeno
Bezdlužná

Náš dětský klub nabízí dětem možnost strávit svůj volný čas v bezpečném a příjemném prostředí. Zajistíme pro děti různé akce.


Úřady, instituce – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě Sokolov


Úřady, instituce v lokalitě Bublava – detailní popis

Obecní úřad

Obecní úřad je jeden z orgánů obce. Jelikož jsou v České republice města a městyse obcemi, ve městech se obecní úřad označuje jako městský úřad, ve statutárních městech magistrát a v městysech úřad městyse. Obecní úřad plní úkoly samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále plní úkoly přenesené působnosti obce. V čele obecního úřadu stojí starosta. Kromě něj tvoří úřad místostarosta nebo místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci obce, kteří jsou do obecního úřadu zařazení. Obecní úřad je povinen zřídit obecní desku a umístit ji na veřejně přístupné místo.

Krajský úřad 

Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Mezi další orgány kraje patří: zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje a zvláštní orgány kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu ukládá zákon, zastupitelstvo kraje a rada kraje. Dále napomáhá činnosti výborů a komisí. K jeho dalším činnostem patří výkon zákonem stanovené státní správy – přenesená působnost. Krajský úřad se člení na jednotlivé odbory a oddělení. V čele krajského úřadu stojí ředitel. Kromě něj tvoří úřad zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí.

Odbory krajského úřadu

 • Odbor kanceláře ředitele krajského úřadu
 • Odbor kanceláře hejtmana kraje
 • Odbor majetkový
 • Odbor organizační, právní a krajský živnostenský úřad
 • Odbor finanční
 • Odbor územního plánování a stavebního úřadu 
 • Odbor regionálního rozvoje
 • Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor zdravotnictví
 • Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Úřad práce

Úřad práce je správní úřad, který spadá pod správu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Pracovní úřad se dělí do menších administrativních celků, které působí na jednotlivých krajských pobočkách a kontaktních pracovištích po celé České republice. Hlavní činností úřadu práce je poskytování informací z oblasti pracovního trhu, evidence uchazečů o zaměstnání a evidence volných pracovních míst. Úřad práce vyplácí podporu uchazečům o zaměstnání, kteří splňují podmínky dané MPSV.

Úřad práce působí v těchto oblastech

 • Zaměstnanost 
 • Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Státní sociální podpora
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením 
 • Příspěvek na péči 
 • Pomoc v hmotné nouzi 
 • Inspekce sociálně-právní ochrany dětí 
 • Dávky pěstounské péče 

Úřad práce České republiky 

Finanční úřad

Finanční úřad je státní instituce, která je určena především pro správu daní.

Činnosti finančních úřadů

 • Vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy
 • Provádějí řízení o přestupcích v oblasti své působnosti
 • Ukládají pokuty
 • Vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále
 • Spravují dotace
 • Rozhodují o výši pohledávky na daních a jimi spravovaných příjmech
 • Poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Finanční správa

Katastrální úřad

Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví.

Státní správa zeměměřictví a katastru

Orgány veřejné moci

 • Státní orgány – např. ministerstva, soudy, policie, různé správní úřady 
 • Orgány samosprávy – územní (např. obecní policie) nebo profesní (např. disciplinární komise veřejnoprávních profesních komor)