Jatka – České Budějovice

Jatečná zvířata musejí být poražena na jatkách. Výjimkou jsou jatečná zvířata, která jdou na porážku u domácích chovatelů. Ti mohou porazit všechna jatečná zvířata kromě skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců. Jatka v lokalitě České Budějovice.

1–2 firem z 2 nalezených Filtry

1CORAX Trading s.r.o. - Kaplické uzeniny (pobočka Dobrá Voda u Českých Budějovic)2 pobočky

Velkoobchodní prodej uzenářských výrobků a specialit, distribuce chlazeného zboží, nabídka porážky hovězího dobytka. Sekané uzeniny, uzená masa, klobásy, měkké salámy, škvařené sádlo a škvarky.

2CORAX Trading s.r.o. - Kaplické uzeniny (pobočka České Budějovice)2 pobočky

Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 3
Otevřeno od 9:00
Bezdlužná

Velkoobchodní prodej uzenářských výrobků a specialit, distribuce chlazeného zboží, nabídka porážky hovězího dobytka. Sekané uzeniny, uzená masa, klobásy, měkké salámy, škvařené sádlo a škvarky.


Jatka – další kategorie

Firmy v dalších lokalitách

Obce v lokalitě České Budějovice


Jatka v lokalitě České Budějovice – detailní popis

Jatka jsou průmyslové podniky, ve kterých probíhají porážky hospodářských zvířat. Každá porážka musí probíhat podle platných veterinárních, hygienických a etických norem. Podle etických norem musí být každé jateční zvíře před usmrcením omráčeno. 

Jatečná zvířata 

Jsou hospodářská zvířata, která slouží k jatečné porážce, jatečnému zpracování a jejich maso je pak určeno k výživě lidí

Rozdělení jatečných zvířat 

 • Velká jatečná zvířata – skot včetně telat, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci včetně hříbat, běžci a srstnatá zvěř spárkatá, chovaná ve farmovém chovu
 • Malá jatečná zvířata – selata, jehňata, kůzlata, drůbež a králíci, zvěř pernatá, zajíci a divocí králíci, chovaní ve farmovém chovu

Druhy mas z jatečných zvířat

 • Skot – hovězí maso
 • Telata – telecí maso
 • Prasata – vepřové maso
 • Skopový brav – skopové maso
 • Jehňata – jehněčí maso
 • Kozí brav – kozí maso
 • Kůzlata – kůzlečí maso
 • Koně – koňské maso
 • Hříbata – hříběcí maso

K výživě lidí neslouží pouze maso, ale i orgány jatečných zvířat. Každé maso z jatečného zvířete musí být řádně označeno. Na označování dohlíží veterinární lékař, který vydává i osvědčení o zdravotní nezávadnosti. 

Jatečné zpracování 

Do jatečného zpracování vstupuje živé jatečné zvíře a vystupuje z něj jatečné upravené tělo jako hlavní produkt spolu s vedlejšími produkty, jako jsou orgány, krev, kůže, tukové tkáně atd. Jatečné zpracování zahrnuje celkem sedm po sobě jdoucích úkonů – omračování, vykrvování, vnější jateční opracování, vnitřní jateční opracování, půlení, veterinární prohlídku a konečnou úpravu.